Bel onder kantoortijden: 085 - 27 35 8 35, of mail naar: info@lekkage.nl

Pompe Lekdetectie BV door heel Nederland!

Pompe Lekdetectie BV heeft ervoor gekozen het bedrijf volledig te automatiseren. Door deze opzet is het mogelijk voor de meettechnici om vanuit huis te werken. Zij kunnen vanuit huis hun rapportages aanleveren alsmede hun agenda ophalen voor de volgende dag. Door deze automatisering is het mogelijk om meettechnici verdeeld over het gehele land hun werk uit te laten voeren en is het niet meer noodzakelijk om meettechnici uit de regio van het hoofdkantoor in dienst te nemen. Door deze strategie kunnen wij vanuit een hoofdvestiging werkzaam zijn en kunnen we toch voor gereduceerde kosten het gehele land bestrijken.

Hieronder treft u dan ook enkele van onze projecten aan.

Projecten van Lekkage.nl

Controle waterleiding te Beek-Ubbergen

Vanuit onze vaste opdrachtgever uit Groesbeek ontving Pompe Lekdetectie BV de opdracht om zijn eerder uitgevoerde herstelwerk te controleren. Door een grote vochtplek in het tapijt heeft de bewoner de installateur gebeld. Deze heeft de leiding in kaart gebracht en ervoor gekozen om deze in zijn geheel te vervangen. Na deze herstelwerkzaamheden is er echter bij de waterleverancier een defect ontstaan waardoor alle waterleidingen met een extreme druk zijn belast. Mede hierdoor heeft Pompe Lekdetectie BV de opdracht ontvangen om een nacontrole uit te voeren. Bij controle is gebleken dat er zich geen lekkage meer voor deed echter bleek hieruit wel dat de volledige isolatievloer alsmede de cementdekvloer verzadigd was met vocht. Hierop heeft Pompe Droogtechniek BV specialistische droging uitgevoerd. Ga voor meer informatie over dit project naar onze Blog.
Hieronder vindt u een overzicht van de door onze meettechnici gebruikte technieken.

 • Drukverlies-test
 • Traceergasdetectie
 • Kleurstof-analyse
 • Endoscopisch onderzoek
 • Infrarood onderzoek
 • Leiding lokalisatie
 • Diélektrisch meetprocedé


Vochtschade aan binnenwand te Maastricht

Door vochtschade aan de binnenwand van een slaapkamer is Pompe Lekdetectie BV verzocht een onderzoek naar deze uit te voeren. Bij aankomst door de meettechnici bleek de gehele slaapkamerwand verzadigd te zijn met vocht. Bij het controleren aan de buitenzijde bleek er een hard houten terras geplaatst te zijn tegen de gevel. Deze was echter op een juiste wijze aan de gevel gemonteerd en lekkage hierdoor was dan ook niet mogelijk. Bij verder onderzoek is gebleken dat de vlonder een afloop had richting de gevel waardoor al het regenwater dat op het terras valt afgevoerd wordt richting deze wand. Daarnaast is door onze meettechnici aangetoond dat lekkage aan de gevel met name afkomstig was door de leeftijd van het pand. Deze was namelijk opgebouwd uit oude stenen met een hoog Hallergetal en een zeer grote voeg. Hierdoor is er dan ook geadviseerd het terras de andere zijde af te laten lopen en de gevel te voorzien van een damp-open impregneermiddel of gevelcream. De meettechnici heeft van onderstaande technieken gebruik gemaakt;

 • Visueel bouwkundige inspectie
 • Kleurstof analyse middels UV-kleurstof
 • Thermografie
 • Diélektrisch meetprocedé


Schade aan laminaatvloer te Groningen

Naar aanleiding van vochtschade aan de laminaatvloer heeft de klant contact opgenomen met ons. Deze had vochtschade aan de laminaatvloer in het midden van de keuken.Ten tijde van het onderzoek is naar voren gekomen dat het hier een lekkage aan een waterleiding betrof. Deze was gelegen in een mantelbuis waardoor het water zich verspreid in de mantel en zich aan het einde van deze mantel zal uiten. Middels een traceergasdetectie is naar voren gekomen dat de lekkage zich bevond in de koudwaterleiding die een loop nam vanaf de meterkast naar de wastafelmengkraan. Middels een ultrasoon detectie heeft de meettechnici vervolgens lekgeluiden waargenomen direct onder het keukenblok. Middels een leiding lokalisatie is gebleken dat de waterleiding in het midden (rondom de schade aan de laminaatvloer) een aftakking had naar de vaatwasser. Hierdoor was de mantelbuis onderbroken en kon het water zich verspreiden in de vloer. Hieronder een overzicht van de door ons ingezette technieken;

 • Drukverlies-test
 • Traceergas detectie
 • Diélektrisch meetprocedé
 • Thermografie
 • Leiding lokalisatie
 • Ultrasoon detectie


Vochtschade in keuken te Amsterdam

Vanuit een opdrachtgever ontvingen wij een melding over schade rondom een luxe keuken. Bij aankomst heeft de meettechnici diverse technieken gebruikt om tot de oorsprong van de lekkage te komen. Al deze technieken wezen uit dat de lekkage niet afkomstig zou kunnen zijn van een waterleiding of dergelijke. Om alles uit te sluiten heeft de meettechnici besloten een kleurstof te doseren in de gootsteen ter hoogte van het kookeiland met spoelinrichting. Ook heeft deze de afvoer voor de klant in kaart gebracht en deze uitgewerkt in de rapportage.
Twee dagen later ontving Pompe Lekdetectie BV op het kantoor een foto van de bestaande vochtschade met daarin duidelijk de aankomst van de eerder gedoseerde kleurstof. Mede door het reeds in kaart gebrachte leidingwerk was gericht herstel makkelijk en snel uit te voeren. Hieronder een overzicht van de door Pompe Lekdetectie BV ingezette apparatuur;

 • Drukverlies-test
 • Diélektrisch meetprocedé
 • Infra-rood beelden
 • Riool-camera
 • Kleurstof analyse


Lekdetectie onderzoek te Almere

Vanuit onze website ontvingen wij een particuliere klant die lekkage plekken had op zijn plafond in de hal en schade rondom de trapopgang. Omdat de klant onnodig hak- en breekwerk wilden voorkomen heeft deze besloten gebruik te maken van een lekdetectie onderzoek. Ten tijden van het onderzoek is er naar voren gekomen dat het bestaande voeg- en kitwerk ter hoogte van de inloopdouche de oorzaak was van de lekkage. Door dit onderzoek bespaart de klant nu extreem veel kosten aan onnodig hak- en breekwerk en is de keuze van de klant dan ook de juiste geweest.
Om tot de bron van de lekkage te komen zijn onderstaande technieken ingezet:

 • Drukverlies-test
 • Diélektrisch meetprocedé
 • Kleurstof-analyse
 • Endoscopisch onderzoek


Vochtschade aan plafond keuken te ‘s-Hertogenbosch

Naar aanleiding van een ontvangen email op ons kantoor heeft onze planning contact opgenomen met de klant. Deze gaf aan schade te ondervinden aan zijn plafond in de keuken. Bij aankomst door onze meettechnici heeft
deze direct de schade onderzocht en uitgemeten en kwam hiermee al vrij snel tot de conclusie dat deze afkomstig zou zijn van de bovengelegen badkamer. Na uitvoerig onderzoek door onze meettechnici bleek niet alleen het voeg- en kitwerk aan vervanging toe te zijn maar ook heeft hij een lekkage aan de badsifon ontdekt. Hiermee heeft de meettechnici twee lekkages in een onderzoek boven water kunnen halen.
De meettechnici heeft in dit onderzoek onderstaande technieken ingezet;

 • Diélektrisch meetprocedé
 • Kleurstof-analyse
 • Endoscopisch onderzoek
 • Infrarood onderzoek
 • Drukverlies-test