Bel onder kantoortijden: 085 - 27 35 8 35, of mail naar: info@lekkage.nl

Het diëlektrisch meetprocedé is een beschadigingvrij onderzoek om vocht envochtverdeling in bouwmaterialen zoals metselwerk, beton, hout, isolatiemateriaal en andere materialen te bepalen. Het diëlektrisch meetprocedé is gebaseerd op het principe dat de diëlektrische constante van materiaal verandert als er sprake is van (aanwezig) vocht. Om dit te kunnen meten wordt een zogenaamd capacitief meetveld tussen de meetkogel en het betreffende bouwdeel gevormd. Een eventuele verandering van het diëlektrisch veld,veroorzaakt door vocht, kan op het display digitaal worden afgelezen.