Bel onder kantoortijden: 085 - 27 35 8 35, of mail naar: info@lekkage.nl

Werkwijze lekdetectie

Bij Pompe Lekdetectie BV is het mogelijk het volledige traject met betrekking tot uw lekkage te laten verzorgen. Denk hierbij aan het opsporen van de lekkage tot aan het volledig herstellen van de gevolgschade.
Alle facetten binnen deze werkzaamheden worden door ons op voorhand voor u in kaart gebracht met de daarbij behorende kosten om op deze wijze u achteraf niet te verassen. Hieronder vindt u het overzicht van de stappen die door ons gezet kunnen worden. Maar uiteraard blijft u als klant vrij het werk aan een derde uit te besteden.

1. Vrijblijvende offerte

Offerte LekdetectieNaar aanleiding van het ingevulde formulier op onze website, telefonisch contact of contact per e-mail ontvangt u van ons een vrijblijvende offerte. Naar aanleiding van deze offerte zal duidelijk worden dat wij transparantie verschaffen in de door ons aangeboden diensten en de daarbij behorende kosten.

2. Detecteren lekkage

Lekdetectie onderzoekNa dat er een afspraak met u is gemaakt zal de meettechnici de lekkage voor u detecteren middels diverse technieken. Op onze pagina lekdetectie leest u meer over de soorten technieken die wij inzetten bij het opsporen van uw lekkage.

3. Uitgebreid rapport

Rapportage lekdetectieDe meettechnici zal naar aanleiding van de diverse technieken en daarbij behorende uitslagen een volledige rapportage voor u opstellen. In deze rapportage zal middels teksten en fotomateriaal de lekkage voor u totaal inzichtelijk worden gemaakt.

4. Herstellen van lek

Herstellen bron lekkageOptioneel is het mogelijk dat er een herstelmedewerker dezelfde dag of in overleg een dag later de lekkage voor u hersteld. De meettechnici zal ten tijde van zijn onderzoek een vooropname doen voor de eventueel uit te voeren werkzaamheden. Hij zal deze op locatie door melden aan onze schadeherstel afdeling die hierop een vrijblijvende offerte op kunnen maken. De herstelmedewerker zal ervoor zorg dragen dat hij de lekkagebron volgens de rapportage lokaliseert en direct wegneemt waardoor de lekkage ophoudt te bestaan en de gevolgschade tot het minimum wordt beperkt. Uiteraard is het ook mogelijk deze werkzaamheden onder nacalculatie uit te laten voeren om zo de werkzaamheden te verspoedigen.

5. Herstellen van vochtschade

Herstel vochtschadeBij een lekkage is er vrijwel altijd sprake van vochtschade. Door de aanwezigheid van de lekkage zijn de bouwelementen erom heen verzadigd met vocht waardoor afwerkmaterialen (behang, verf, stucwerk) loslaten. Vochtschade is dan ook het gevolg. Pompe Lekdetectie BV heeft herstelmedewerkers die klaar staan om u van deze schade af te helpen. Zij zullen aan de hand van de uitgebrachte offerte de werkzaamheden voor u verzorgen met in het oog houdende de oude situatie te handhaven. Na zijn werkzaamheden is de geschiedenis van de lekkage dan ook niet meer zichtbaar.

6. Specialistisch drogen

Specialistisch drogenDoor de aanwezigheid van de lekkage kan het zijn dat de omliggende bouwdelen zo erg verzadigd zijn met vocht dat direct herstellen van de vochtschade niet mogelijk is. Er zijn dan een tweetal opties, namelijk het natuurlijk drogen van de vochtschade met het gevolg de herstelwerkzaamheden uitgesteld dienen te worden tot de bouwelementen weer normale vochtwaarden hebben. Een andere optie is het creëren van een klimaat in de vochtige ruimte waardoor de bouwelementen geforceerd terug drogen. Middels deze techniek kunnen de herstelwerkzaamheden gemiddeld binnen 3 weken aanvangen en is de ergernis uit uw woning. Ook kan het zijn dat er geen andere optie is dan specialistisch drogen. Zo kan het zijn dat er bepaalde ruimten niet geventileerd kunnen worden (een noodzakelijk gegeven bij het terug drogen) waardoor de inzet van drogers en ventilatoren noodzakelijk is. Dit alles zal door de meettechnici ten tijden van zijn lekdetectie onderzoek al duidelijk worden.

 

Contact

Heeft u ook een lekkage? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden in uw geval te bespreken. U kunt onze specialisten bereiken op het telefoonnummer: 085-273 58 35.

 

Uw offerte binnen 4 werkuren