Meest gestelde vragen

Onze missie is het hulp aanbieden en/of ontzorgen van iedereen die met een lekkage te maken heeft.

Kosten

 • Wat kost een lekdetectie?
  De kosten van een lekdetectie zijn bij ons afhankelijk van het te onderzoeken bouwdeel. Zo hebben wij een tarief voor het onderzoek naar lekkages welke veroorzaakt worden van binnenuit, denk hierbij aan badkamerlekkage, waterleidinglekkage, afvoerzijdige lekkage e.d. Wij benoemen dit binnen ons bedrijf als een leidingtechnisch onderzoek. Een ander vast tarief hanteren wij voor bouwkundige onderzoeken. Hierbij kan men denken aan lekkages van buitenaf zoals het dak, de gevel, dakkapel e.d. Alle kosten worden bij ons berekend in een all-in vorm. Dit houdt in dat er geen verassingen ontstaan achteraf. Met onze vaste tarieven heeft u geen last van voorrijkosten, kosten voor verbruiksmaterialen, kosten voor inzet van specifieke gereedschappen, rapportagetijden e.d.. Zo kunt u ervan uitgaan dat u voor het vastgestelde tarief voorzien wordt van;
  maximaal 3 manuren op locatie
  verbruiksmaterialen op locatie, zoals kleurstoffen, traceergassen e.d.
  inzet van gereedschappen
  uitgebreide rapportage van het onderzoek
  een op werkdagen te bereiken backoffice waar u met al uw vragen terecht kunt.
  indien gewenst een geheel vrijblijvende offerte voor de herstelwerkzaamheden op basis van de rapportage.
 • Komen er voorrijkosten bij?
  Nee, wij berekenen geen voorrijkosten. Het tarief is alles omvattend en hiermee ontstaan er geen vervelende verassingen achteraf!
 • Krijg ik als installateur korting?
  Nee, wij zijn van mening dat een lekdetectie onderzoek voor een ieder toegankelijk moet zijn. Door dit standpunt houden wij de tarieven zo laag mogelijk en kunnen wij geen nadere kortingen meer hanteren.

Verzekering

 • Vergoed de verzekeraar een lekdetectie?
  Veel verzekeraars keren de kosten van een lekdetectie onderzoek uit. Echter zal dit mede afhankelijk zijn van de oorzaak van de lekkage. Mocht er bijvoorbeeld sprake zijn van “achterstallig onderhoud” dan kan de verzekeraar afzien van uitkering van de schade. Een voorbeeld tot het niet uitkeren kan zijn slecht verkerend voeg- en/of kitwerk. *
 • Welke schade wordt vergoed door de verzekeraar?
  Veelal wordt door de verzekeraar in principe het volledige schadetraject uitgekeerd. Het enige wat vaak voor eigen rekening valt is het stukje herstel van de lekkage op zich. Een voorbeeld is een lekkage in een waterleiding. De schade veroorzaakt door deze lekkage aan bijvoorbeeld stucwerk, plafond, vloer e.d. zal worden vergoed vanuit de verzekeraar. Het stukje leidingherstel op zich (denk hierbij aan de werkzaamheden na hak- en breekwerk en materiaalkosten) vallen voor eigen rekening. Dus concreet zal bijna allen vergoed worden. *
 • Bij welke verzekeraar moet ik mijn schade melden?
  Veelal bent u in het bezit van meerdere verzekeringen. Denk hierbij aan een opstalverzekering en een inboedelverzekering. In principe is op een vrij simpele manier een onderscheid te maken tot schade aan het object en de daarbij behorende verzekering. Allen wat vast zit in de woning valt onder de opstalverzekering. Denk hierbij aan o.a. de volgende punten: stucwerk, schilderwerk, verlijmde vloeren, e.d. Allen wat los aanwezig is in de woning valt in veel gevallen onder uw inboedelverzekering. Denk hierbij o.a. aan de volgende zaken; meubilair, vloerkleden, zwevende vloeren zoals bijvoorbeeld laminaat, e.d. *
 • Mag een verzekeraar mij verplichten met een bedrijf zaken te doen?
  Nee, in principe mag hiervan geen sprake zijn. Wel zien wij steeds vaker dat de verzekeraar u een eigen partij aandraagt waarmee u de herstelwerkzaamheden kunt laten verrichten. Het gevolg hiervan is dat een eventueel eigen risico niet wordt toegepast danwel wordt verlaagd t.o.v. het zaken doen met een eigen herstelpartij. Het wordt dus niet verplicht maar scheelt veelal wel in uw portemonnee. *
 • De verzekeraar keert niet uit, en nu?
  Het kan voorkomen dat de verzekeraar de schade (deels) niet uitkeert. De reden van deze afwijzing wordt veelal schriftelijk aan u onderbouwd. Mocht u van mening zijn dat hierbij de polisvoorwaarden van uw verzekering worden overschreven, dan kunt u gebruik maken van een contra-expertise. Deze zal dan met u de schade nogmaals doornemen. De kosten voor de contra-expert worden veelal vergoed vanuit uw verzekeraar. *
 • Werken jullie samen met verzekeraars?
  Nee, in principe hebben wij geen “contractpartijen”. Wel bemerken wij door de jarenlange menging van ons werk binnen de markt dat verzekeraars ons toewijzen bij het melden van uw schade.
 • Wat is een schade-expert?
  Een schade-expert is veelal onafhankelijk t.o.v. de verzekeraar. De meeste zijn dan ook ingeschreven bij het NIVRE en aangesloten bij de Gedragscode Expertiseorganisaties die is opgesteld door het Verbond van Verzekeraars. De schade-expert komt bij je langs om:
  de omvang en oorzaak van de schade te onderzoeken
  te controleren of je voldoet aan de polisvoorwaarden
  de te nemen maatregelen met je te bespreken
  een rapport te maken en verslag te doen aan ons
  het herstel van de schade in gang te zetten
  De verzekeraar gaat veelal uit van het schadebedrag dat de schade-expert vaststelt. Echter mag een verzekeraar hier altijd van af wijken.
 • Wat is een contra-expertise?
  Misschien ben je het niet eens met het schadebedrag dat de schade-expert bepaalt. Of wil je je graag laten vertegenwoordigen door een eigen expert. In die gevallen kun je zelf een expert in schakelen. Dit noemt men een ‘contra-expert’. Hij regelt dan namens jou de schade met de verzekeraar. Veelal wordt bij grote schades (bijvoorbeeld een brandschade) direct een contra-expert in de arm genomen. Die stelt samen met de expert van de verzekeraar de schade vast. Komen de 2 bedragen niet overeen, dan beoordeelt een vooraf gekozen derde expert de schade. Hij blijft tussen de schadebedragen van de andere experts. De beslissing van de derde schade-expert is veelal bindend. Veelal worden de kosten van een contra-expert ook door de verzekeraar vergoed zolang deze uiteraard naar gelang van de schade zijn. Neem hiervoor altijd contact op met uw verzekeraar. *
 • Wat is een akte van cessie?
  Een herstelpartij werkt vaak met een akte van cessie. Dit is een document welke de gedupeerde dient te ondertekenen. Middels ondertekening van een dergelijk document stemt u feitelijk een akkoord in dat de verzekeraar namens u schade uitkeringen rechtstreeks aan de herstelpartij mag overmaken. Middels een dergelijke akte van cessie heeft de herstelpartij zekerheid in het voldoen van zijn kosten en bent u als verzekerde/gedupeerde van de administratieve handelingen uitgesloten.

Algemene vragen

 • Wanneer biedt een lekdetectie uitkomst?
  Een lekdetectie onderzoek wordt veelal gebruikt om gevolgschade te beperken. Een lekkage in de woning is veelal niet makkelijk te traceren zonder voorafgaand hak- en breekwerk. Een lekdetectie onderzoek is er juist voor om de oorzaak van de lekkage vast te stellen zonder dit hak- en breekwerk. Het is dus eigenlijk altijd een eerste stap binnen een lekkage probleem waarmee uiteindelijk de schadeherstelkosten vele malen lager uit zullen vallen dan zonder de tussenkomst van een onderzoek.
 • Kan ik niet beter een herstelpartij inschakelen?
  Nee, veelal komen wij op locaties waar dit al wel gebeurd is. Het gevolg is eigenlijk dat de hersteller met alle goede bedoelingen al veel schade aan of in de woning heeft aangebracht terwijl dit middels een onderzoek voorkomen had kunnen worden. In enkele gevallen zullen wij wel adviseren om een herstelpartij in te schakelen. Dit met vaak de reden dat de oorzaak al redelijk bekend is. Neem contact met ons op indien u over een dergelijke kwestie twijfelt. Wij zullen u ten alle tijden voorzien van een open en eerlijk antwoord!
 • Wat houdt een lekdetectie in?
  Een lekdetectie onderzoek is zoals het woord het al zegt een onderzoek naar de lekkage. Een lekdetectie zal dan ook altijd het uitgangspunt hebben om een lekkageoorzaak vast te stellen en te rapporteren zonder schade aan te richten in de woning. Zo zal de meettechnici op locatie komen en met u de situatie doornemen om vervolgens het nodige plan van aanpak te bepalen. Een gemiddeld onderzoek duurt zo’n 2 tot 3uur.
 • Hoe ziet een rapport eruit?
  Een rapport wordt bij ons ten alle tijden digitaal verstrekt. Indien gewenst kunnen wij deze ook in boekvorm printen en kosteloos toesturen. Een rapport zal ten alle tijden uit de volgende basis-gegevens bestaan:
  Gegevens gelieerd aan ons bedrijf zoals de naam van de meettechnici en opdrachtnummer
  Gegevens van de bij ons geldende opdrachtgever.
  Gegevens van het bezoekadres
  Gegevens van zaken op locatie, zoals wie er bij onderzoek aanwezig was, en wat de te onderzoeken delen in de woning zijn.
  Fotomateriaal van de schade en verrichte werkzaamheden.
  Fotomateriaal behorend bij de uitleg tot herstel
  Een conclusie zoals opgenomen door de meettechnici
  Adviespunten tot herstel op basis van de conclusie.
  Gebruikte methodieken
  Contactgegevens van Pompe Lekdetectie Nederland
  Het rapport zal verder aangevuld worden met specifieke zaken die bijbehorend zijn aan de lekkage, zoals bijvoorbeeld ingetekende leidingverlopen, vochtwaarden e.d.
 • Hoe lang duurt het voordat ik een rapport ontvang?
  Ons streven is om de rapportage een werkdag na het onderzoek in de ochtend aan te leveren. Echter kan hier geen 100% garantie op gegeven worden. Zo kan het voorkomen dat de meettechnici nadere informatie dient te hebben voor het volledig maken van zijn rapportage.
 • Wel een lekkage, maar geen zichtbare schade, en nu?
  Dit is een veelvoorkomend geval bij bijvoorbeeld een lekkage in de waterleiding of cv-installatie. Het uittredend wat loopt via bijvoorbeeld de begane grond in de kruipruimte of ondergelegen zandbed weg en schade is niet zichtbaar. Het enige waarmee de lekkage dan wordt opgemerkt is een doorlopende watermeter of een verassend hoge waterrekening en bij een cv-lekkage is dit veelal het met regelmaat moeten bijvullen van de installatie. Veelal is in een dergelijke situatie sprake van geen vergoeding door de verzekeraar. Er is geen schade en de verzekeraar zal een schade (ondanks de veelal voorkomende gevolgschade) afwijzen. De kosten voor het onderzoek en herstel valt dan ook veelal voor eigen rekening. Van belang hierin is een gedegen en vooral eerlijk advies. Neem dan ook contact met ons op voor een advies tot het uitzetten van gevolgstappen. Denk hierbij aan wellicht het eerst inschakelen van een installateur, of het contact opnemen met uw waterleverancier i.v.m. vergoeding voor het weggelekte water.
 • Hoe zeker is het dat jullie de lekkage vinden?
  Helaas kunnen wij geen 100% garantie geven op het vinden van de oorzaak van de lekkage. Wij hebben een slagingspercentage van maar liefst 95%. Wel is het zo dat als wij een advies vellen dat niet correct is wij een tweede maal kosteloos terugkomen op locatie. Lees voor meer informatie inzake de voorwaarden onze pagina www.lekkage.nl/bvo
 • Hoe nauwkeurig is een lekdetectie onderzoek?
  Een lekdetectie onderzoek is vrij nauwkeurig. Niet alleen een oorzaak wordt hierbij vastgesteld zoals bijvoorbeeld een lekkage in de waterleiding maar zal ook het exacte punt getracht worden op te sporen. Hiermee kan het voorkomen dat wij tot enkele cm’s nauwkeurig aan kunnen geven waar de lekkage zich bevindt. De nauwkeurigheid van het onderzoek heeft veelal te maken met hoe de situatie per locatie is. Is er bijvoorbeeld sprake van om manteling om de waterleidingen kan men een “bypass” adviseren. Op die wijze wordt toch de schade beperkt.
 • Ondanks jullie advies en het herstel lekt het nog, wat nu?
  Uiteraard is dit een kwestie die wij trachten te voorkomen. Immers zit geen ieder te wachten op kostenverhogende zaken bij een lekkage. Het is immers al kostbaar genoeg. Mede hierdoor hebben wij een “basis van ongelijk” meting in het leven geroepen. Middels dit onderzoek zal er een volledig nieuw onderzoek gaan plaatsvinden. Mocht de lekkage inderdaad elders van afkomstig zijn en is het herstelwerk correct uitgevoerd dan nemen wij de kosten voor deze meting voor ons.
 • Hoeveel onderzoeken doen jullie per jaar?
  Gemiddeld doen wij een 2500 lekkage onderzoeken per jaar.
 • Komen jullie ook bij mij in de buurt?
  Ja, wij zijn een landelijk werkende partij. Hiermee kunnen wij dan ook een ieder in Nederland voorzien van een vast tarief voor een onderzoek zonder bijkomende kosten zoals bijvoorbeeld reiskosten e.d.
 • Hoe kan ik als bedrijf met jullie samenwerken?
  Neem voor meer informatie hierover contact met ons op. Reeds hebben wij al vele installateurs die hun klanten helpen met het verrichten van onderzoeken via ons. Zo heeft u de tijd om andere werken op te pakken en heeft de klant geen onnodige schade door hak- en breekwerk. U ontvangt vervolgens als opdrachtgever de rapportage met hierin een heldere uitleg zodat u gericht verder kunt bij uw klant.
 • Kunnen wij als VvE met jullie samenwerken?
  Uiteraard staan wij u net als vele andere VvE’s graag bij als het gaat om het opsporen van lekkages. Neem voor meer informatie geheel vrijblijvend contact met ons op voor nadere informatie. Informeer waar aanwezig ook bij uw vve-beheerder. Voor vele VvE-beheerders binnen Nederland zijn wij al een actief bedrijf. Zo kan het dan ook zijn dat uw beheerder opdrachten vanuit de vve uit kan besteden aan ons.
 • Werken jullie ook voor particulieren?
  Ja, wij werken zeker ook voor particulieren. De kosten voor een bedrijf, verzekeraar of particulier zijn bij ons gelijk. Wij maken geen onderscheid tussen 3 opdrachten per week of eenmalig een onderzoek. Immers zijn wij van mening dat de kosten van een onderzoek belast moeten worden en werken dan ook niet met kortingen om zo voor een ieder een lekdetectie onderzoek mogelijk te maken.
 • Kan het zijn dat er een vervolgonderzoek nodig is?
  In sommige gevallen kan een vervolgonderzoek nodig zijn. Gelukkig komt dit met veel voorbereiding zelden voor maar het kan altijd zijn dat er een vervolg onderzoek dient plaats te vinden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een niet toegankelijk deel van het gebouw of een vervolgonderzoek bij de buren die op het moment van het eerste onderzoek niet thuis zijn. Ook kan het voorkomen dat er een kleurstofcontrole dient plaats te vinden omdat de kleurstof die wij gebruiken niet met het blote oog zichtbaar is. Bij een dergelijke situatie wordt de reden altijd onderbouwd in de eerste rapportage en informeren wij u graag over de vervolgstappen waar noodzakelijk.
 • Hoe snel kunnen jullie op locatie zijn?
  Zoals bij iedere andere firma is dit afhankelijk van de planning. Onze gemiddelde wachttijd bedraagt zo’n 2 tot 3 werkdagen.
 • Werken jullie ook in de avonden en weekenden?
  Bij hoge uitzondering kan een onderzoek in het weekend, avond of nacht plaatsvinden. Echter werken wij normaliter enkel op doordeweekse werkdagen en stemmen met u een zo goed mogelijke afspraak af met een aankomsttijd op locatie binnen twee uur. Op die wijze bemerken wij dat veelal kostenverhogende factoren zoals weekend- en avondtarieven helemaal niet noodzakelijk zijn.

Kosten

 • Wat kost een lekdetectie?
  De kosten van een lekdetectie zijn bij ons afhankelijk van het te onderzoeken bouwdeel. Zo hebben wij een tarief voor het onderzoek naar lekkages welke veroorzaakt worden van binnenuit, denk hierbij aan badkamerlekkage, waterleidinglekkage, afvoerzijdige lekkage e.d. Wij benoemen dit binnen ons bedrijf als een leidingtechnisch onderzoek. Een ander vast tarief hanteren wij voor bouwkundige onderzoeken. Hierbij kan men denken aan lekkages van buitenaf zoals het dak, de gevel, dakkapel e.d. Alle kosten worden bij ons berekend in een all-in vorm. Dit houdt in dat er geen verassingen ontstaan achteraf. Met onze vaste tarieven heeft u geen last van voorrijkosten, kosten voor verbruiksmaterialen, kosten voor inzet van specifieke gereedschappen, rapportagetijden e.d.. Zo kunt u ervan uitgaan dat u voor het vastgestelde tarief voorzien wordt van;
  maximaal 3 manuren op locatie
  verbruiksmaterialen op locatie, zoals kleurstoffen, traceergassen e.d.
  inzet van gereedschappen
  uitgebreide rapportage van het onderzoek
  een op werkdagen te bereiken backoffice waar u met al uw vragen terecht kunt.
  indien gewenst een geheel vrijblijvende offerte voor de herstelwerkzaamheden op basis van de rapportage.
 • Komen er voorrijkosten bij?
  Nee, wij berekenen geen voorrijkosten. Het tarief is alles omvattend en hiermee ontstaan er geen vervelende verassingen achteraf!
 • Krijg ik als installateur korting?
  Nee, wij zijn van mening dat een lekdetectie onderzoek voor een ieder toegankelijk moet zijn. Door dit standpunt houden wij de tarieven zo laag mogelijk en kunnen wij geen nadere kortingen meer hanteren.

Werkwijze

 • Hoe wordt een lekkage opgespoord in de waterleiding?
  Veelal zijn waterleidingen weggewerkt in vloeren of wanden. Hierdoor is een lekkage in een waterleiding lastig met het blote oog vast te stellen. Wij maken dan ook gebruik van een druk-verliestest middels traceergas. Zo zullen wij de waterleidingen volledig ontdoen van het aanwezige water middels een compressor om deze vervolgens op normale (werk)druk te brengen met een onschadelijk traceergas. Het gas zal vervolgens middels de lekkage in de waterleiding naar buiten treden en heeft als eigenschap de kortste weg naar buiten te zoeken. Hierop zullen wij met een traceergasmeter de waarden gaan meten in de woning. Bij een hoge waarde aan gemeten gas kunnen wij vervolgens vaststellen waar de lekkage zich bevindt. Ook zullen wij trachten het leidingverloop van deze leiding in kaart te brengen door gebruik te maken van onze leidinglokalisator en/of een warmtebeeldcamera. Op deze wijze kunnen wij aangeven waar de lekkage zich bevindt zonder dat hiervoor hak- en breekwerkzaamheden voor nodig zijn.
 • Hoe wordt een lekkage opgespoord in een afvoer?
  Een lekkage in een afvoer is altijd lastig om zelf te bepalen. Wij maken hierbij dan ook gebruik van meerdere methodieken om tot een vaststelling in deze te komen. Een van de meest voorkomende technieken is het in eerste instantie uitvoeren van een kleurtest op de verschillende afvoerleidingen. Bij aankomst van de kleurstof op de schadelocatie kan vastgesteld worden welk leidingdeel de lekkage veroorzaakt. Aansluitend hierop zullen wij de leiding inspecteren van binnenuit met een rioolcamera om zo na te gaan of we een breuk in de leiding waar kunnen nemen. Ook is het mogelijk dat de leiding wordt gespoeld met warm water om een deze vervolgens te controleren met een warmtebeeld camera. Daar waar de leiding zich bevindt zal zich een rode lijn op de camera vormen. Daar waar het water uittreedt zien wij veelal een vlek ontstaan of een fellere rodere kleur ontstaan wat veelal wijst op een lekkage. In vaktermen noemt men een dergelijke vlekvorming ook wel een hot-spot.
 • Hoe wordt een lekkage opgespoord in een CV-installatie?
  Veelal bemerkt men een lekkage in het cv-systeem doordat deze met enige regelmaat bijgevuld dient te worden. Het cv-systeem is een “gesloten” systeem en niet aangesloten op het waterleidingnet. Het gevolg bij een lekkage is dan ook een drukdaling in het systeem waarbij het systeem onder een bepaald niveau zelfs in storing zal vallen. Wij maken dan ook gebruik van een druk-verliestest middels traceergas. Zo zullen wij de cv-leidingen volledig ontdoen van het aanwezige water middels een compressor om deze vervolgens op normale (werk)druk te brengen met een onschadelijk traceergas. Het gas zal vervolgens middels de lekkage in de cv-leiding naar buiten treden en heeft als eigenschap de kortste weg naar buiten te zoeken. Hierop zullen wij met een traceergasmeter de waarden gaan meten in de woning. Bij een hoge waarde aan gemeten gas kunnen wij vervolgens vaststellen waar de lekkage zich bevindt. Ook zullen wij trachten het leidingverloop van deze leiding in kaart te brengen door gebruik te maken van onze leidinglokalisator en/of een warmtebeeldcamera. Ook is het mogelijk om het cv-systeem na te gaan met een warmtebeeldcamera. Dit is een veel toegepaste techniek bij bijvoorbeeld een vloerverwarming. Wij zullen dan de vloerverwarming qua temperatuur omhoog brengen om na te gaan waar alle leidingen zich bevinden. Aansluitend zullen wij kijken met de warmtebeeld camera op afwijkingen binnen het systeem zoals bijvoorbeeld vlekvorming of dieper verkleuren van de leiding. Veelal wijst dit ons naar de lekkage plek. Op deze wijze kunnen wij aangeven waar de lekkage zich bevindt zonder dat hiervoor hak- en breekwerkzaamheden voor nodig zijn.
 • Hoe wordt een lekkage opgespoord van een plat dak?
  Een lekkage vanaf een plat dak vergt het nodige bouwkundige inzicht. Zo zal de meettechnici op locatie in eerste instantie gaan bepalen hoe het dak is opgebouwd. Denk hierbij aan de laagstructuur tussen plafond en bovenzijde van het plat dak. Als hij de situatie inzichtelijk heeft zal hij een regenproef uitvoeren. Hierbij zal hij het plat dak in delen voorzien van een UV-kleurstof. Dit is een kleurstof die met het blote oog niet zichtbaar is maar op kleurt met een UV-lamp. Op deze wijze kan hij nagaan of de lekkage zich binnen een bepaald gebied bevindt. Als hij dit eenmaal in kaart heeft gebracht kan hij visueel bouwkundig nagaan wat het probleem veroorzaakt. Mocht zelfs dit geen uitkomst bieden kan hij nog overgaan tot het uitvoeren van een rookproef. Een rookproef zal ingezet worden als de dakopbouw hiervoor toereikend is. Hij zal dan een incisie maken in de dakbedekking om in deze incisie vervolgens een luchtdichte aansluiting te maken. Hierop zal een speciale rookmachine aangesloten worden welke onder de dakbedekking rook zal blazen. Daar waar de lekkage zich bevindt zal rook naar buiten treden. Van belang hierbij is ook weer de kennis van de meettechnici. Zo kan het zijn dat er namelijk rook uittreed op bepaalde plekken tijdens een dergelijk onderzoek maar deze niet gelieerd kunnen worden aan een lekkage.
 • Hoe wordt een lekkage opgespoord van een schuin dak?
  Van belang bij een schuindak is vast te stellen op welke hoogte van het schuine dak de lekkage zich voordoet. Zo kan het zijn dat een lekkage die binnenshuis zichtbaar is op het laagste deel van het dak toch afkomstig is vanaf de nok van het dak. Om dit vast te stellen zal de meettechnici geleidelijk van onder het dak naar boven werken. Zo zal hij nagaan of er leksporen zichtbaar zijn onder de aanwezige dakpannen. Ook zal hij een regenproef uitvoeren met de toevoeging van een UV-kleurstof. Deze kleurstof is voor het blote oog niet zichtbaar en licht enkel op met een speciale UV-lamp. Hierdoor behouden de pannen hun eigen kleur en ontstaat er na het onderzoek geen schade. Op basis van deze regenproef kan hij nagaan op welke hoogte van het schuine dak de lekkage zich voordoet. Hij zal vervolgens gericht op deze locatie nagaan wat de lekkage exact veroorzaakt.
 • Hoe wordt een lekkage opgespoord van een dakkapel?
  Een dakkapel is een bewust gecreëerde opening in een dak. Mede hierdoor is het van belang dat deze goed waterkerend wordt afgewerkt en neemt dan ook de nodige complexiteit met zich mee. Denk hierbij aan onder andere randafwerking tussen de dakkapel en het schuine dak alsmede de zijwangen van het dakkapel en het dak van de dakkapel zelf. Om een vaststelling te doen naar de lekkage problemen zal de meettechnici gebruik maken van een regenproef. Hij zal de regenproef uitvoeren met de toevoeging van een UV-kleurstof. Deze kleurstof is voor het blote oog niet zichtbaar en licht enkel op met een speciale UV-lamp. Hierdoor behouden de pannen hun eigen kleur en ontstaat er na het onderzoek geen schade. Op basis van deze regenproef kan hij nagaan op welke hoogte van het schuine dak de lekkage zich voordoet. Hij zal vervolgens gericht op deze locatie nagaan wat de lekkage exact veroorzaakt.
 • Hoe wordt een lekkage opgespoord van een dakopbouw?
  Een dakopbouw is een bewust gecreëerde opening in een dak. Mede hierdoor is het van belang dat deze goed waterkerend wordt afgewerkt en neemt dan ook de nodige complexiteit met zich mee. Denk hierbij aan onder andere randafwerking tussen het bestaande dak en de dakopbouw alsmede de wanden van de dakopbouw en het dak van de dakopbouw zelf. Om een vaststelling te doen naar de lekkage problemen zal de meettechnici gebruik maken van een regenproef. Hij zal de regenproef uitvoeren met de toevoeging van een UV-kleurstof. Deze kleurstof is voor het blote oog niet zichtbaar en licht enkel op met een speciale UV-lamp. Hierdoor behouden de pannen hun eigen kleur en ontstaat er na het onderzoek geen schade. Op basis van deze regenproef kan hij nagaan op welke hoogte van het schuine dak de lekkage zich voordoet. Hij zal vervolgens gericht op deze locatie nagaan wat de lekkage exact veroorzaakt.
 • Hoe wordt een lekkage opgespoord in een kelder?
  Allereerst zal de meettechnici nagaan waar de lekkage zich bevindt. Zo kan een kelderbak in de vloer zelf lekkagesporen hebben. Ook kan het zijn dat deze zich uitten bovenaan of onderaan de kelderwand(en). Daarnaast zal hij nagaan uit welke materialen de kelderbak is opgebouwd. Is hier bijvoorbeeld sprake van een opgemetselde kelderbak of van een betonnen bak. Dit alles draagt bij aan het gericht onderzoeken van de kelder. Hij zal aansluitend nagaan of ter hoogte van de lekkageplek aanwezigheid is van leidingwerk. Mocht hiervan sprake zijn zal als eerste het omgeven leidingwerk gecontroleerd worden om na te gaan of zich wellicht hieraan een lekkage bevindt. Mocht hiervan geen sprake zijn zal hij nagaan hoe de grond is opgebouwd rondom de kelderbak en hoe de afwatering is van deze. Ook kan het zijn dat hij een regenproef uitvoert die ondersteunt wordt met een toevoeging van kleurstof. Zo kan worden vastgesteld of er sprake is van lekkage door regen of doorslag van grondwater (optrekkend vocht). Op basis van al deze metingen en waarnemingen zal de meettechnici vaststellen wat de oorzaak is van de lekkage in de kelderbak.
 • Hoe wordt een lekkage opgespoord in een vloer?
  Veelal wordt een lekkage in een vloer veroorzaakt door een breuk in een leiding. Hierbij kan gedacht worden aan een waterleiding, afvoerleiding, cv-leiding of vloerverwarming. Om na te gaan wat het meest voor de hand liggend is zal de meettechnici enkele vragen stellen. Denk hierbij aan de vraag, moet u de cv-ketel regelmatig bijvullen? Op deze wijze wordt al duidelijk of er zich een lekkage voordoet in het cv-systeem. Ook zal hij op basis van vochtmetingen vaststellen hoe ernstig de lekkage is. Op basis van al deze gegevens zal de meettechnici zijn plan van aanpak bepalen. Hij kan dan verder met een onderzoek op het leidingwerk(linkjes naar waterleiding, afvoer en cv)
 • Wat voor gas wordt er gebruikt?
  Wij maken gebruik van een onschadelijk traceergas. Dit gas is speciaal ontwikkeld voor de lekdetectie en is ten tijde van het gebruik beslist ongevaarlijk. Ook na de werkzaamheden kan het geen kwaad voor het drinkwater of de leidingen.
 • Wat voor gereedschap of apparatuur gebruiken jullie?
  Wij maken gebruik van diverse soorten gereedschappen en apparatuur. Hierbij kan gedacht worden aan:
  drukmeters voor het nazien van eventueel drukverlies op leidingen.
  Traceergas-detectors, voor het zoeken naar traceergas.
  Vochtmeters, voor zowel oppervlaktevocht als dieptevocht.
  Kleurstoffen en UV-lamp voor het traceren en aantoonbaar maken van lekkages.
  Ultrasoon, met dit apparaat kan de ruimte gevuld worden met geluid en kunnen aan de buitenzijde, daar waar de lekkage zich bevindt, geluidsgolven worden waargenomen.
  Rookgasdetectie, hiermee kan een plat dak gecontroleerd worden, of een test op de riolering gedaan worden.
  Leidinglokalisator, met dit apparaat kunnen wij koperen/stalen leidingen in kaart brengen.
  Thermografie-camera, wordt ook wel een warmtebeeldcamera genoemd. Deze laat temperatuurverschillen zien.
  Rioolcamera, voor het inwendig controleren van de riolering.
  Endoscoop, voor het nazien van leidingwerk welke is weggewerkt in holle ruimtes zoals bijvoorbeeld een douchebaksifon, standleidingen in koofjes e.d.

Verzekering

 • Vergoed de verzekeraar een lekdetectie?
  Veel verzekeraars keren de kosten van een lekdetectie onderzoek uit. Echter zal dit mede afhankelijk zijn van de oorzaak van de lekkage. Mocht er bijvoorbeeld sprake zijn van “achterstallig onderhoud” dan kan de verzekeraar afzien van uitkering van de schade. Een voorbeeld tot het niet uitkeren kan zijn slecht verkerend voeg- en/of kitwerk. *
 • Welke schade wordt vergoed door de verzekeraar?
  Veelal wordt door de verzekeraar in principe het volledige schadetraject uitgekeerd. Het enige wat vaak voor eigen rekening valt is het stukje herstel van de lekkage op zich. Een voorbeeld is een lekkage in een waterleiding. De schade veroorzaakt door deze lekkage aan bijvoorbeeld stucwerk, plafond, vloer e.d. zal worden vergoed vanuit de verzekeraar. Het stukje leidingherstel op zich (denk hierbij aan de werkzaamheden na hak- en breekwerk en materiaalkosten) vallen voor eigen rekening. Dus concreet zal bijna allen vergoed worden. *
 • Bij welke verzekeraar moet ik mijn schade melden?
  Veelal bent u in het bezit van meerdere verzekeringen. Denk hierbij aan een opstalverzekering en een inboedelverzekering. In principe is op een vrij simpele manier een onderscheid te maken tot schade aan het object en de daarbij behorende verzekering. Allen wat vast zit in de woning valt onder de opstalverzekering. Denk hierbij aan o.a. de volgende punten: stucwerk, schilderwerk, verlijmde vloeren, e.d. Allen wat los aanwezig is in de woning valt in veel gevallen onder uw inboedelverzekering. Denk hierbij o.a. aan de volgende zaken; meubilair, vloerkleden, zwevende vloeren zoals bijvoorbeeld laminaat, e.d. *
 • Mag een verzekeraar mij verplichten met een bedrijf zaken te doen?
  Nee, in principe mag hiervan geen sprake zijn. Wel zien wij steeds vaker dat de verzekeraar u een eigen partij aandraagt waarmee u de herstelwerkzaamheden kunt laten verrichten. Het gevolg hiervan is dat een eventueel eigen risico niet wordt toegepast danwel wordt verlaagd t.o.v. het zaken doen met een eigen herstelpartij. Het wordt dus niet verplicht maar scheelt veelal wel in uw portemonnee. *
 • De verzekeraar keert niet uit, en nu?
  Het kan voorkomen dat de verzekeraar de schade (deels) niet uitkeert. De reden van deze afwijzing wordt veelal schriftelijk aan u onderbouwd. Mocht u van mening zijn dat hierbij de polisvoorwaarden van uw verzekering worden overschreven, dan kunt u gebruik maken van een contra-expertise. Deze zal dan met u de schade nogmaals doornemen. De kosten voor de contra-expert worden veelal vergoed vanuit uw verzekeraar. *
 • Werken jullie samen met verzekeraars?
  Nee, in principe hebben wij geen “contractpartijen”. Wel bemerken wij door de jarenlange menging van ons werk binnen de markt dat verzekeraars ons toewijzen bij het melden van uw schade.
 • Wat is een schade-expert?
  Een schade-expert is veelal onafhankelijk t.o.v. de verzekeraar. De meeste zijn dan ook ingeschreven bij het NIVRE en aangesloten bij de Gedragscode Expertiseorganisaties die is opgesteld door het Verbond van Verzekeraars. De schade-expert komt bij je langs om:
  de omvang en oorzaak van de schade te onderzoeken
  te controleren of je voldoet aan de polisvoorwaarden
  de te nemen maatregelen met je te bespreken
  een rapport te maken en verslag te doen aan ons
  het herstel van de schade in gang te zetten
  De verzekeraar gaat veelal uit van het schadebedrag dat de schade-expert vaststelt. Echter mag een verzekeraar hier altijd van af wijken.
 • Wat is een contra-expertise?
  Misschien ben je het niet eens met het schadebedrag dat de schade-expert bepaalt. Of wil je je graag laten vertegenwoordigen door een eigen expert. In die gevallen kun je zelf een expert in schakelen. Dit noemt men een ‘contra-expert’. Hij regelt dan namens jou de schade met de verzekeraar. Veelal wordt bij grote schades (bijvoorbeeld een brandschade) direct een contra-expert in de arm genomen. Die stelt samen met de expert van de verzekeraar de schade vast. Komen de 2 bedragen niet overeen, dan beoordeelt een vooraf gekozen derde expert de schade. Hij blijft tussen de schadebedragen van de andere experts. De beslissing van de derde schade-expert is veelal bindend. Veelal worden de kosten van een contra-expert ook door de verzekeraar vergoed zolang deze uiteraard naar gelang van de schade zijn. Neem hiervoor altijd contact op met uw verzekeraar. *
 • Wat is een akte van cessie?
  Een herstelpartij werkt vaak met een akte van cessie. Dit is een document welke de gedupeerde dient te ondertekenen. Middels ondertekening van een dergelijk document stemt u feitelijk een akkoord in dat de verzekeraar namens u schade uitkeringen rechtstreeks aan de herstelpartij mag overmaken. Middels een dergelijke akte van cessie heeft de herstelpartij zekerheid in het voldoen van zijn kosten en bent u als verzekerde/gedupeerde van de administratieve handelingen uitgesloten.

Herstelwerkzaamheden

 • Krijg ik de kleurstof na het onderzoek weg?
  Wij zullen enkel “zichtbare” kleurstof gebruiken op plaatsen waar deze zijn aankomst zal krijgen op de schadelocatie. Zo is er veelal al schade aan stuc- of schilderwerk. Daar deze na het oplossen van de lekkage hersteld moet worden kan deze overschilderd worden. Indien wij lekkages opsporen op locaties waar twijfel ontstaat zullen wij gebruik maken van een UV-kleurstof. Deze kleurstof is met het blote oog niet zichtbaar en licht enkel op met een speciale UV-lamp. Hierdoor is er na het onderzoek geen zichtbare kleurstof.
 • Kunnen jullie ook herstelwerkzaamheden uitvoeren?
  Ja. Wij kunnen zeker ook de herstelwerkzaamheden voor u uitvoeren. Zo zullen wij op basis van de rapportage een geheel vrijblijvende offerte opstellen voor de schade. Hiermee heeft u in een keer overzicht over de schade en wordt alles binnen een partij verwerkt. Mochten de werkzaamheden groter zijn, door veel schade hebben wij ook vaste partners waar wij mee samenwerken. Hierdoor hoeft u niet op zoek naar aparte partijen zoals een loodgieter, een stucadoor, een schilder, een vloerenspecialist, enz. maar kunnen wij allen voor u verzorgen.
 • Kennen jullie bedrijven die herstel uitvoeren in mijn buurt?
  Ja, daar wij een landelijk werkend bedrijf zijn kennen wij veelal bedrijven uit uw buurt. Wenst u zaken te doen met uw plaatselijke aannemer/loodgieter dan kunnen wij u veelal adviseren hierin.
 • Alles is nat, moet er nu gedroogd worden?
  Een mogelijkheid tot drogen is er altijd. Men dient echter de droging in twee oplossingen onder te verdelen namelijk;
  1. Het sneller verwerken van de vochtlast en hiermee dus ook snelheid in het herstel.
  2. Het beredden van schade aan de opstal of inboedel, denk hierbij aan het tegengaan van verder kruipend vocht en hiermee ergere schade tot gevolg.
  Met name het 1e is veelal een wens van de klant zelf. Het 2e is veelal een wens vanuit de verzekeraar. Op die wijze is dan ook feitelijk direct duidelijk welk onderdeel wel en welk onderdeel er niet vergoed wordt. Kampt u met de vraag of er een droging noodzakelijk is? Neem dan gerust contact met ons op voor meer informatie.
 • Veroorzaken drogers veel geluidsoverlast?
  Net als een ieder andere apparaat creëert ook droogapparatuur geluid. Zo zal een ventilator een lichte geluidsopbrengst produceren naar gelang de grote van de ventilator alsmede de hoogte van de opbrengst, hoe harder deze blaast hoe meer geluid. Echter is het zo bij drogen dat veel blaascapaciteit niet bijdraagt aan een snellere droging. Immers hoeft enkel de “lucht” in de ruimte in beweging te blijven. Wij verkiezen dan ook standaard de lagere tempo’s. Daarnaast zal een condensdroger eveneens geluid produceren. Deze zal bij in werking treden een brommend geluid voortbrengen. Wij begrijpen als geen ander dat dit (met name in de nacht) irritatie kan veroorzaken. Hierdoor zal de vochtspecialist welke de apparatuur plaatst altijd de nodige uitleg geven over het in- of uitschakelen van de apparatuur zodat u zelf op uw gewenste tijden de apparatuur kunt bedienen.
 • Wie betaald de kosten van de drogers alsmede het stroomverbuik?
  De hamvraag hierin is de reden tot drogen. Dient dit ten doel om de schade te beperken of is het doel spoedig herstel. Spoedig herstel is namelijk iets wat de verzekeraar niet altijd vergoed. Is er echter sprake van schimmelvorming, loskomend tegelwerk, loskomend stucwerk, e.d. als er niet gedroogd zou worden dan is er sprake van beredding. In een dergelijke situatie zal uw verzekeraar hier veelal in meewerken. De kosten voor de apparatuur worden op voorhand kenbaar gemaakt middels een offerte en het stroomverbruik wordt volledig door ons bijgehouden.

Algemene vragen

 • Wanneer biedt een lekdetectie uitkomst?
  Een lekdetectie onderzoek wordt veelal gebruikt om gevolgschade te beperken. Een lekkage in de woning is veelal niet makkelijk te traceren zonder voorafgaand hak- en breekwerk. Een lekdetectie onderzoek is er juist voor om de oorzaak van de lekkage vast te stellen zonder dit hak- en breekwerk. Het is dus eigenlijk altijd een eerste stap binnen een lekkage probleem waarmee uiteindelijk de schadeherstelkosten vele malen lager uit zullen vallen dan zonder de tussenkomst van een onderzoek.
 • Kan ik niet beter een herstelpartij inschakelen?
  Nee, veelal komen wij op locaties waar dit al wel gebeurd is. Het gevolg is eigenlijk dat de hersteller met alle goede bedoelingen al veel schade aan of in de woning heeft aangebracht terwijl dit middels een onderzoek voorkomen had kunnen worden. In enkele gevallen zullen wij wel adviseren om een herstelpartij in te schakelen. Dit met vaak de reden dat de oorzaak al redelijk bekend is. Neem contact met ons op indien u over een dergelijke kwestie twijfelt. Wij zullen u ten alle tijden voorzien van een open en eerlijk antwoord!
 • Wat houdt een lekdetectie in?
  Een lekdetectie onderzoek is zoals het woord het al zegt een onderzoek naar de lekkage. Een lekdetectie zal dan ook altijd het uitgangspunt hebben om een lekkageoorzaak vast te stellen en te rapporteren zonder schade aan te richten in de woning. Zo zal de meettechnici op locatie komen en met u de situatie doornemen om vervolgens het nodige plan van aanpak te bepalen. Een gemiddeld onderzoek duurt zo’n 2 tot 3uur.
 • Hoe ziet een rapport eruit?
  Een rapport wordt bij ons ten alle tijden digitaal verstrekt. Indien gewenst kunnen wij deze ook in boekvorm printen en kosteloos toesturen. Een rapport zal ten alle tijden uit de volgende basis-gegevens bestaan:
  Gegevens gelieerd aan ons bedrijf zoals de naam van de meettechnici en opdrachtnummer
  Gegevens van de bij ons geldende opdrachtgever.
  Gegevens van het bezoekadres
  Gegevens van zaken op locatie, zoals wie er bij onderzoek aanwezig was, en wat de te onderzoeken delen in de woning zijn.
  Fotomateriaal van de schade en verrichte werkzaamheden.
  Fotomateriaal behorend bij de uitleg tot herstel
  Een conclusie zoals opgenomen door de meettechnici
  Adviespunten tot herstel op basis van de conclusie.
  Gebruikte methodieken
  Contactgegevens van Pompe Lekdetectie Nederland
  Het rapport zal verder aangevuld worden met specifieke zaken die bijbehorend zijn aan de lekkage, zoals bijvoorbeeld ingetekende leidingverlopen, vochtwaarden e.d.
 • Hoe lang duurt het voordat ik een rapport ontvang?
  Ons streven is om de rapportage een werkdag na het onderzoek in de ochtend aan te leveren. Echter kan hier geen 100% garantie op gegeven worden. Zo kan het voorkomen dat de meettechnici nadere informatie dient te hebben voor het volledig maken van zijn rapportage.
 • Wel een lekkage, maar geen zichtbare schade, en nu?
  Dit is een veelvoorkomend geval bij bijvoorbeeld een lekkage in de waterleiding of cv-installatie. Het uittredend wat loopt via bijvoorbeeld de begane grond in de kruipruimte of ondergelegen zandbed weg en schade is niet zichtbaar. Het enige waarmee de lekkage dan wordt opgemerkt is een doorlopende watermeter of een verassend hoge waterrekening en bij een cv-lekkage is dit veelal het met regelmaat moeten bijvullen van de installatie. Veelal is in een dergelijke situatie sprake van geen vergoeding door de verzekeraar. Er is geen schade en de verzekeraar zal een schade (ondanks de veelal voorkomende gevolgschade) afwijzen. De kosten voor het onderzoek en herstel valt dan ook veelal voor eigen rekening. Van belang hierin is een gedegen en vooral eerlijk advies. Neem dan ook contact met ons op voor een advies tot het uitzetten van gevolgstappen. Denk hierbij aan wellicht het eerst inschakelen van een installateur, of het contact opnemen met uw waterleverancier i.v.m. vergoeding voor het weggelekte water.
 • Hoe zeker is het dat jullie de lekkage vinden?
  Helaas kunnen wij geen 100% garantie geven op het vinden van de oorzaak van de lekkage. Wij hebben een slagingspercentage van maar liefst 95%. Wel is het zo dat als wij een advies vellen dat niet correct is wij een tweede maal kosteloos terugkomen op locatie. Lees voor meer informatie inzake de voorwaarden onze pagina www.lekkage.nl/bvo
 • Hoe nauwkeurig is een lekdetectie onderzoek?
  Een lekdetectie onderzoek is vrij nauwkeurig. Niet alleen een oorzaak wordt hierbij vastgesteld zoals bijvoorbeeld een lekkage in de waterleiding maar zal ook het exacte punt getracht worden op te sporen. Hiermee kan het voorkomen dat wij tot enkele cm’s nauwkeurig aan kunnen geven waar de lekkage zich bevindt. De nauwkeurigheid van het onderzoek heeft veelal te maken met hoe de situatie per locatie is. Is er bijvoorbeeld sprake van om manteling om de waterleidingen kan men een “bypass” adviseren. Op die wijze wordt toch de schade beperkt.
 • Ondanks jullie advies en het herstel lekt het nog, wat nu?
  Uiteraard is dit een kwestie die wij trachten te voorkomen. Immers zit geen ieder te wachten op kostenverhogende zaken bij een lekkage. Het is immers al kostbaar genoeg. Mede hierdoor hebben wij een “basis van ongelijk” meting in het leven geroepen. Middels dit onderzoek zal er een volledig nieuw onderzoek gaan plaatsvinden. Mocht de lekkage inderdaad elders van afkomstig zijn en is het herstelwerk correct uitgevoerd dan nemen wij de kosten voor deze meting voor ons.
 • Hoeveel onderzoeken doen jullie per jaar?
  Gemiddeld doen wij een 2500 lekkage onderzoeken per jaar.
 • Komen jullie ook bij mij in de buurt?
  Ja, wij zijn een landelijk werkende partij. Hiermee kunnen wij dan ook een ieder in Nederland voorzien van een vast tarief voor een onderzoek zonder bijkomende kosten zoals bijvoorbeeld reiskosten e.d.
 • Hoe kan ik als bedrijf met jullie samenwerken?
  Neem voor meer informatie hierover contact met ons op. Reeds hebben wij al vele installateurs die hun klanten helpen met het verrichten van onderzoeken via ons. Zo heeft u de tijd om andere werken op te pakken en heeft de klant geen onnodige schade door hak- en breekwerk. U ontvangt vervolgens als opdrachtgever de rapportage met hierin een heldere uitleg zodat u gericht verder kunt bij uw klant.
 • Kunnen wij als VvE met jullie samenwerken?
  Uiteraard staan wij u net als vele andere VvE’s graag bij als het gaat om het opsporen van lekkages. Neem voor meer informatie geheel vrijblijvend contact met ons op voor nadere informatie. Informeer waar aanwezig ook bij uw vve-beheerder. Voor vele VvE-beheerders binnen Nederland zijn wij al een actief bedrijf. Zo kan het dan ook zijn dat uw beheerder opdrachten vanuit de vve uit kan besteden aan ons.
 • Werken jullie ook voor particulieren?
  Ja, wij werken zeker ook voor particulieren. De kosten voor een bedrijf, verzekeraar of particulier zijn bij ons gelijk. Wij maken geen onderscheid tussen 3 opdrachten per week of eenmalig een onderzoek. Immers zijn wij van mening dat de kosten van een onderzoek belast moeten worden en werken dan ook niet met kortingen om zo voor een ieder een lekdetectie onderzoek mogelijk te maken.
 • Kan het zijn dat er een vervolgonderzoek nodig is?
  In sommige gevallen kan een vervolgonderzoek nodig zijn. Gelukkig komt dit met veel voorbereiding zelden voor maar het kan altijd zijn dat er een vervolg onderzoek dient plaats te vinden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een niet toegankelijk deel van het gebouw of een vervolgonderzoek bij de buren die op het moment van het eerste onderzoek niet thuis zijn. Ook kan het voorkomen dat er een kleurstofcontrole dient plaats te vinden omdat de kleurstof die wij gebruiken niet met het blote oog zichtbaar is. Bij een dergelijke situatie wordt de reden altijd onderbouwd in de eerste rapportage en informeren wij u graag over de vervolgstappen waar noodzakelijk.
 • Hoe snel kunnen jullie op locatie zijn?
  Zoals bij iedere andere firma is dit afhankelijk van de planning. Onze gemiddelde wachttijd bedraagt zo’n 2 tot 3 werkdagen.
 • Werken jullie ook in de avonden en weekenden?
  Bij hoge uitzondering kan een onderzoek in het weekend, avond of nacht plaatsvinden. Echter werken wij normaliter enkel op doordeweekse werkdagen en stemmen met u een zo goed mogelijke afspraak af met een aankomsttijd op locatie binnen twee uur. Op die wijze bemerken wij dat veelal kostenverhogende factoren zoals weekend- en avondtarieven helemaal niet noodzakelijk zijn.

Werkwijze

 • Hoe wordt een lekkage opgespoord in de waterleiding?
  Veelal zijn waterleidingen weggewerkt in vloeren of wanden. Hierdoor is een lekkage in een waterleiding lastig met het blote oog vast te stellen. Wij maken dan ook gebruik van een druk-verliestest middels traceergas. Zo zullen wij de waterleidingen volledig ontdoen van het aanwezige water middels een compressor om deze vervolgens op normale (werk)druk te brengen met een onschadelijk traceergas. Het gas zal vervolgens middels de lekkage in de waterleiding naar buiten treden en heeft als eigenschap de kortste weg naar buiten te zoeken. Hierop zullen wij met een traceergasmeter de waarden gaan meten in de woning. Bij een hoge waarde aan gemeten gas kunnen wij vervolgens vaststellen waar de lekkage zich bevindt. Ook zullen wij trachten het leidingverloop van deze leiding in kaart te brengen door gebruik te maken van onze leidinglokalisator en/of een warmtebeeldcamera. Op deze wijze kunnen wij aangeven waar de lekkage zich bevindt zonder dat hiervoor hak- en breekwerkzaamheden voor nodig zijn.
 • Hoe wordt een lekkage opgespoord in een afvoer?
  Een lekkage in een afvoer is altijd lastig om zelf te bepalen. Wij maken hierbij dan ook gebruik van meerdere methodieken om tot een vaststelling in deze te komen. Een van de meest voorkomende technieken is het in eerste instantie uitvoeren van een kleurtest op de verschillende afvoerleidingen. Bij aankomst van de kleurstof op de schadelocatie kan vastgesteld worden welk leidingdeel de lekkage veroorzaakt. Aansluitend hierop zullen wij de leiding inspecteren van binnenuit met een rioolcamera om zo na te gaan of we een breuk in de leiding waar kunnen nemen. Ook is het mogelijk dat de leiding wordt gespoeld met warm water om een deze vervolgens te controleren met een warmtebeeld camera. Daar waar de leiding zich bevindt zal zich een rode lijn op de camera vormen. Daar waar het water uittreedt zien wij veelal een vlek ontstaan of een fellere rodere kleur ontstaan wat veelal wijst op een lekkage. In vaktermen noemt men een dergelijke vlekvorming ook wel een hot-spot.
 • Hoe wordt een lekkage opgespoord in een CV-installatie?
  Veelal bemerkt men een lekkage in het cv-systeem doordat deze met enige regelmaat bijgevuld dient te worden. Het cv-systeem is een “gesloten” systeem en niet aangesloten op het waterleidingnet. Het gevolg bij een lekkage is dan ook een drukdaling in het systeem waarbij het systeem onder een bepaald niveau zelfs in storing zal vallen. Wij maken dan ook gebruik van een druk-verliestest middels traceergas. Zo zullen wij de cv-leidingen volledig ontdoen van het aanwezige water middels een compressor om deze vervolgens op normale (werk)druk te brengen met een onschadelijk traceergas. Het gas zal vervolgens middels de lekkage in de cv-leiding naar buiten treden en heeft als eigenschap de kortste weg naar buiten te zoeken. Hierop zullen wij met een traceergasmeter de waarden gaan meten in de woning. Bij een hoge waarde aan gemeten gas kunnen wij vervolgens vaststellen waar de lekkage zich bevindt. Ook zullen wij trachten het leidingverloop van deze leiding in kaart te brengen door gebruik te maken van onze leidinglokalisator en/of een warmtebeeldcamera. Ook is het mogelijk om het cv-systeem na te gaan met een warmtebeeldcamera. Dit is een veel toegepaste techniek bij bijvoorbeeld een vloerverwarming. Wij zullen dan de vloerverwarming qua temperatuur omhoog brengen om na te gaan waar alle leidingen zich bevinden. Aansluitend zullen wij kijken met de warmtebeeld camera op afwijkingen binnen het systeem zoals bijvoorbeeld vlekvorming of dieper verkleuren van de leiding. Veelal wijst dit ons naar de lekkage plek. Op deze wijze kunnen wij aangeven waar de lekkage zich bevindt zonder dat hiervoor hak- en breekwerkzaamheden voor nodig zijn.
 • Hoe wordt een lekkage opgespoord van een plat dak?
  Een lekkage vanaf een plat dak vergt het nodige bouwkundige inzicht. Zo zal de meettechnici op locatie in eerste instantie gaan bepalen hoe het dak is opgebouwd. Denk hierbij aan de laagstructuur tussen plafond en bovenzijde van het plat dak. Als hij de situatie inzichtelijk heeft zal hij een regenproef uitvoeren. Hierbij zal hij het plat dak in delen voorzien van een UV-kleurstof. Dit is een kleurstof die met het blote oog niet zichtbaar is maar op kleurt met een UV-lamp. Op deze wijze kan hij nagaan of de lekkage zich binnen een bepaald gebied bevindt. Als hij dit eenmaal in kaart heeft gebracht kan hij visueel bouwkundig nagaan wat het probleem veroorzaakt. Mocht zelfs dit geen uitkomst bieden kan hij nog overgaan tot het uitvoeren van een rookproef. Een rookproef zal ingezet worden als de dakopbouw hiervoor toereikend is. Hij zal dan een incisie maken in de dakbedekking om in deze incisie vervolgens een luchtdichte aansluiting te maken. Hierop zal een speciale rookmachine aangesloten worden welke onder de dakbedekking rook zal blazen. Daar waar de lekkage zich bevindt zal rook naar buiten treden. Van belang hierbij is ook weer de kennis van de meettechnici. Zo kan het zijn dat er namelijk rook uittreed op bepaalde plekken tijdens een dergelijk onderzoek maar deze niet gelieerd kunnen worden aan een lekkage.
 • Hoe wordt een lekkage opgespoord van een schuin dak?
  Van belang bij een schuindak is vast te stellen op welke hoogte van het schuine dak de lekkage zich voordoet. Zo kan het zijn dat een lekkage die binnenshuis zichtbaar is op het laagste deel van het dak toch afkomstig is vanaf de nok van het dak. Om dit vast te stellen zal de meettechnici geleidelijk van onder het dak naar boven werken. Zo zal hij nagaan of er leksporen zichtbaar zijn onder de aanwezige dakpannen. Ook zal hij een regenproef uitvoeren met de toevoeging van een UV-kleurstof. Deze kleurstof is voor het blote oog niet zichtbaar en licht enkel op met een speciale UV-lamp. Hierdoor behouden de pannen hun eigen kleur en ontstaat er na het onderzoek geen schade. Op basis van deze regenproef kan hij nagaan op welke hoogte van het schuine dak de lekkage zich voordoet. Hij zal vervolgens gericht op deze locatie nagaan wat de lekkage exact veroorzaakt.
 • Hoe wordt een lekkage opgespoord van een dakkapel?
  Een dakkapel is een bewust gecreëerde opening in een dak. Mede hierdoor is het van belang dat deze goed waterkerend wordt afgewerkt en neemt dan ook de nodige complexiteit met zich mee. Denk hierbij aan onder andere randafwerking tussen de dakkapel en het schuine dak alsmede de zijwangen van het dakkapel en het dak van de dakkapel zelf. Om een vaststelling te doen naar de lekkage problemen zal de meettechnici gebruik maken van een regenproef. Hij zal de regenproef uitvoeren met de toevoeging van een UV-kleurstof. Deze kleurstof is voor het blote oog niet zichtbaar en licht enkel op met een speciale UV-lamp. Hierdoor behouden de pannen hun eigen kleur en ontstaat er na het onderzoek geen schade. Op basis van deze regenproef kan hij nagaan op welke hoogte van het schuine dak de lekkage zich voordoet. Hij zal vervolgens gericht op deze locatie nagaan wat de lekkage exact veroorzaakt.
 • Hoe wordt een lekkage opgespoord van een dakopbouw?
  Een dakopbouw is een bewust gecreëerde opening in een dak. Mede hierdoor is het van belang dat deze goed waterkerend wordt afgewerkt en neemt dan ook de nodige complexiteit met zich mee. Denk hierbij aan onder andere randafwerking tussen het bestaande dak en de dakopbouw alsmede de wanden van de dakopbouw en het dak van de dakopbouw zelf. Om een vaststelling te doen naar de lekkage problemen zal de meettechnici gebruik maken van een regenproef. Hij zal de regenproef uitvoeren met de toevoeging van een UV-kleurstof. Deze kleurstof is voor het blote oog niet zichtbaar en licht enkel op met een speciale UV-lamp. Hierdoor behouden de pannen hun eigen kleur en ontstaat er na het onderzoek geen schade. Op basis van deze regenproef kan hij nagaan op welke hoogte van het schuine dak de lekkage zich voordoet. Hij zal vervolgens gericht op deze locatie nagaan wat de lekkage exact veroorzaakt.
 • Hoe wordt een lekkage opgespoord in een kelder?
  Allereerst zal de meettechnici nagaan waar de lekkage zich bevindt. Zo kan een kelderbak in de vloer zelf lekkagesporen hebben. Ook kan het zijn dat deze zich uitten bovenaan of onderaan de kelderwand(en). Daarnaast zal hij nagaan uit welke materialen de kelderbak is opgebouwd. Is hier bijvoorbeeld sprake van een opgemetselde kelderbak of van een betonnen bak. Dit alles draagt bij aan het gericht onderzoeken van de kelder. Hij zal aansluitend nagaan of ter hoogte van de lekkageplek aanwezigheid is van leidingwerk. Mocht hiervan sprake zijn zal als eerste het omgeven leidingwerk gecontroleerd worden om na te gaan of zich wellicht hieraan een lekkage bevindt. Mocht hiervan geen sprake zijn zal hij nagaan hoe de grond is opgebouwd rondom de kelderbak en hoe de afwatering is van deze. Ook kan het zijn dat hij een regenproef uitvoert die ondersteunt wordt met een toevoeging van kleurstof. Zo kan worden vastgesteld of er sprake is van lekkage door regen of doorslag van grondwater (optrekkend vocht). Op basis van al deze metingen en waarnemingen zal de meettechnici vaststellen wat de oorzaak is van de lekkage in de kelderbak.
 • Hoe wordt een lekkage opgespoord in een vloer?
  Veelal wordt een lekkage in een vloer veroorzaakt door een breuk in een leiding. Hierbij kan gedacht worden aan een waterleiding, afvoerleiding, cv-leiding of vloerverwarming. Om na te gaan wat het meest voor de hand liggend is zal de meettechnici enkele vragen stellen. Denk hierbij aan de vraag, moet u de cv-ketel regelmatig bijvullen? Op deze wijze wordt al duidelijk of er zich een lekkage voordoet in het cv-systeem. Ook zal hij op basis van vochtmetingen vaststellen hoe ernstig de lekkage is. Op basis van al deze gegevens zal de meettechnici zijn plan van aanpak bepalen. Hij kan dan verder met een onderzoek op het leidingwerk(linkjes naar waterleiding, afvoer en cv)
 • Wat voor gas wordt er gebruikt?
  Wij maken gebruik van een onschadelijk traceergas. Dit gas is speciaal ontwikkeld voor de lekdetectie en is ten tijde van het gebruik beslist ongevaarlijk. Ook na de werkzaamheden kan het geen kwaad voor het drinkwater of de leidingen.
 • Wat voor gereedschap of apparatuur gebruiken jullie?
  Wij maken gebruik van diverse soorten gereedschappen en apparatuur. Hierbij kan gedacht worden aan:
  drukmeters voor het nazien van eventueel drukverlies op leidingen.
  Traceergas-detectors, voor het zoeken naar traceergas.
  Vochtmeters, voor zowel oppervlaktevocht als dieptevocht.
  Kleurstoffen en UV-lamp voor het traceren en aantoonbaar maken van lekkages.
  Ultrasoon, met dit apparaat kan de ruimte gevuld worden met geluid en kunnen aan de buitenzijde, daar waar de lekkage zich bevindt, geluidsgolven worden waargenomen.
  Rookgasdetectie, hiermee kan een plat dak gecontroleerd worden, of een test op de riolering gedaan worden.
  Leidinglokalisator, met dit apparaat kunnen wij koperen/stalen leidingen in kaart brengen.
  Thermografie-camera, wordt ook wel een warmtebeeldcamera genoemd. Deze laat temperatuurverschillen zien.
  Rioolcamera, voor het inwendig controleren van de riolering.
  Endoscoop, voor het nazien van leidingwerk welke is weggewerkt in holle ruimtes zoals bijvoorbeeld een douchebaksifon, standleidingen in koofjes e.d.

Herstelwerkzaamheden

 • Krijg ik de kleurstof na het onderzoek weg?
  Wij zullen enkel “zichtbare” kleurstof gebruiken op plaatsen waar deze zijn aankomst zal krijgen op de schadelocatie. Zo is er veelal al schade aan stuc- of schilderwerk. Daar deze na het oplossen van de lekkage hersteld moet worden kan deze overschilderd worden. Indien wij lekkages opsporen op locaties waar twijfel ontstaat zullen wij gebruik maken van een UV-kleurstof. Deze kleurstof is met het blote oog niet zichtbaar en licht enkel op met een speciale UV-lamp. Hierdoor is er na het onderzoek geen zichtbare kleurstof.
 • Kunnen jullie ook herstelwerkzaamheden uitvoeren?
  Ja. Wij kunnen zeker ook de herstelwerkzaamheden voor u uitvoeren. Zo zullen wij op basis van de rapportage een geheel vrijblijvende offerte opstellen voor de schade. Hiermee heeft u in een keer overzicht over de schade en wordt alles binnen een partij verwerkt. Mochten de werkzaamheden groter zijn, door veel schade hebben wij ook vaste partners waar wij mee samenwerken. Hierdoor hoeft u niet op zoek naar aparte partijen zoals een loodgieter, een stucadoor, een schilder, een vloerenspecialist, enz. maar kunnen wij allen voor u verzorgen.
 • Kennen jullie bedrijven die herstel uitvoeren in mijn buurt?
  Ja, daar wij een landelijk werkend bedrijf zijn kennen wij veelal bedrijven uit uw buurt. Wenst u zaken te doen met uw plaatselijke aannemer/loodgieter dan kunnen wij u veelal adviseren hierin.
 • Alles is nat, moet er nu gedroogd worden?
  Een mogelijkheid tot drogen is er altijd. Men dient echter de droging in twee oplossingen onder te verdelen namelijk;
  1. Het sneller verwerken van de vochtlast en hiermee dus ook snelheid in het herstel.
  2. Het beredden van schade aan de opstal of inboedel, denk hierbij aan het tegengaan van verder kruipend vocht en hiermee ergere schade tot gevolg.
  Met name het 1e is veelal een wens van de klant zelf. Het 2e is veelal een wens vanuit de verzekeraar. Op die wijze is dan ook feitelijk direct duidelijk welk onderdeel wel en welk onderdeel er niet vergoed wordt. Kampt u met de vraag of er een droging noodzakelijk is? Neem dan gerust contact met ons op voor meer informatie.
 • Veroorzaken drogers veel geluidsoverlast?
  Net als een ieder andere apparaat creëert ook droogapparatuur geluid. Zo zal een ventilator een lichte geluidsopbrengst produceren naar gelang de grote van de ventilator alsmede de hoogte van de opbrengst, hoe harder deze blaast hoe meer geluid. Echter is het zo bij drogen dat veel blaascapaciteit niet bijdraagt aan een snellere droging. Immers hoeft enkel de “lucht” in de ruimte in beweging te blijven. Wij verkiezen dan ook standaard de lagere tempo’s. Daarnaast zal een condensdroger eveneens geluid produceren. Deze zal bij in werking treden een brommend geluid voortbrengen. Wij begrijpen als geen ander dat dit (met name in de nacht) irritatie kan veroorzaken. Hierdoor zal de vochtspecialist welke de apparatuur plaatst altijd de nodige uitleg geven over het in- of uitschakelen van de apparatuur zodat u zelf op uw gewenste tijden de apparatuur kunt bedienen.
 • Wie betaald de kosten van de drogers alsmede het stroomverbuik?
  De hamvraag hierin is de reden tot drogen. Dient dit ten doel om de schade te beperken of is het doel spoedig herstel. Spoedig herstel is namelijk iets wat de verzekeraar niet altijd vergoed. Is er echter sprake van schimmelvorming, loskomend tegelwerk, loskomend stucwerk, e.d. als er niet gedroogd zou worden dan is er sprake van beredding. In een dergelijke situatie zal uw verzekeraar hier veelal in meewerken. De kosten voor de apparatuur worden op voorhand kenbaar gemaakt middels een offerte en het stroomverbruik wordt volledig door ons bijgehouden.
+31852735835