Stankoverlast

Stankoverlast is een probleem waar Pompe Lekdetectie BV met regelmaat mee geconfronteerd wordt. Stankoverlast is zonder de juiste apparatuur en informatie een lastig te lokaliseren probleem. Zo kan er sprake zijn van een permanente stankoverlast maar er kan ook sprake zijn van incidentele stankoverlast. Met deze informatie is het lokaliseren van de lekkage al wat makkelijker en kan er een bepaalde denk richting gecreëerd worden. Bij permanente stankoverlast is er veelal sprake van een lekkage in de afvoer. Rioolwater stroomt uit de riolering en zorgt ervoor dat gassen naar de leefruimten kunnen ontsnappen. Het is dan ook van groot belang deze zo spoedig mogelijk te lokaliseren om zowel de stankoverlast alsmede de eventuele schade te beperken. Bij incidentele stank spreken we vaak over bouwkundige mankementen. Denk hierbij aan een ontluchtingspijp die uitkomt bij een ventilatietoegang. Hierdoor wordt de rioollucht direct terug de woning in geblazen bij een bepaalde windrichting.

Stankoverlast opsporen middels lekdetectie

Permanente stankoverlast kan middels onze rookproef opgespoord worden. Denk hierbij een het onder druk brengen van de binnenriolering middels een rookmachine. Daar waar de lekkage zich bevindt zal de rook ontsnappen. Echter lijkt het makkelijker dan dat het daadwerkelijk is. De rook zal namelijk de kortste weg naar boven zoeken. Het is mede hierom mogelijk dat de lekkage zich enkele meters vanaf de gelokaliseerde rook bevindt. Het is dan ook van belang deze rookproef aan te vullen met een rioolcamera inspectie. In het gedeelte leiding waar de rook ontsnapt zullen we deze verder onderzoeken middels onze rioolcamera. Met de rioolcamera kunnen we aan de binnenzijde van de riolering op zoek gaan naar mankementen die het probleem veroorzaken. Indien wij deze zichtbaar hebben op onze camerabeelden laten we de camerakop een signaal uitzenden. Met onze leidinglokalisator kunnen we vervolgens de camerkop boven de vloer opsporen waardoor we de exacte bron van de stankoverlast aan kunnen tonen.

Incidentele stankoverlast vraagt al snel een bouwkundige inspectie. Middels deze inspectie wordt de volledige binnenriolering in kaart gebracht. Denk hierbij aan t-stukken, stankafsluiters, soorten doucheputjes, enz. Door dit allen in kaart te brengen wordt inzichtelijk waar de openingen (uiteinden) van de riolering zich bevinden. Alleen op deze uiteinden kan immers de lucht ontsnappen. Ook aansluitingen worden volledig in kaart gebracht. Zo kan het zijn dat door het spoelen van de wastafel de stankafsluiter in het doucheputje leeg gezogen wordt en er een open verbinding ontstaat met de riolering. Dit zal dan voor een incidentele stankoverlast zorgen.
Ook een te kleine beluchting op de riolering kan voor problemen zorgen. Het afvalwater zal met grote hoeveelheden door de riolering stromen. Echter door een te kleine beluchting zal er een vacuüm ontstaan met als gevolg deze de stankafsluiters mee droog zuigt. Om al deze problemen inzichtelijk te verkrijgen brengt de meettechnici dan ook allen in kaart. Naar aanleiding van zijn onderzoek zal hij een uitgebreide rapportage opmaken van zijn bevindingen en kunnen de herstelwerkzaamheden aanvangen.

+31852735835