Lekkage plat dak / vlak dak

Een lekkage plat dak is afhankelijk wanneer er sprake is van lekkage vaak gelegen in de dakbedekking. Dakbedekking bestaat veelal uit een bitumineus product echter tegenwoordig ook steeds meer uit rubber producten of kunststof folies. Vaak zal de oorzaak buiten liggen echter kan de oorzaak eveneens inpandig liggen door de uitvoering van het dak. Platte daken of ook wel vlakke daken zijn er in diverse uitvoeringen met verschillende soorten dakbedekking. Er zijn geïsoleerde vlakke daken met isolatie onder de dakbedekking (warm dak), op de dakbedekking (omgekeerd warm dak) en met isolatie onder dakconstructie inpandig. Bij laatste wijze van isoleren kan de oorzaak van de lekkage eveneens inpandig liggen.

Door isolatiemateriaal en vaak toegepaste beton dakvloeren kan er ergens sprake zijn van lekkage terwijl de oorzaak meerdere meters verder is gelegen. Het lekwater verplaatst zich door de isolatie of tussen dakbedekkingslagen over een dichte betonvloer.De verschillende dak opbouw systemen vergen verschillende onderzoekswijze en technieken.

Lekkage aan vlak dak opsporen

Bij een lekdetectie onderzoek naar een lekkage vlak dak zal bepaald worden of de lekkage wel wordt veroorzaakt door de dakbedekking. Oorzaken kunnen liggen in belendende geveldelen of hemelwater doorvoeren welke eveneens kunnen leiden tot vocht onder de dakbedekking. Bij (warme) vlakke daken is een rookproef een geschikt middel om de lekkage oorzaak op te sporen. Middels druk wordt gekleurde rook onder de dakbedekking gebracht wat gebrekkige details zichtbaar zal maken. Een andere techniek is de impuls stroom techniek. Middels spanningsverschillen kan een leklocatie worden benaderd. Daarnaast is een belangrijke techniek een thermische analyse middels infrarood camera.

Een onderzoek naar een lekkage vlak dak beperkt zich bij Pompe lekdetectie niet enkel tot het dak. Door ervaring zal de meettechnicus ter plaatse bepalen of er meerdere bouwdelen zijn waarin de oorzaak kan zijn gelegen. Ook hiernaar zullen wij onderzoek verrichten. Na onderzoek ontvangt u een rapportage met bevindingen, een conclusie en advies begeleid door digitale foto opname genomen tijdens het onderzoek.

Ik heb vlonders en / of tegels op mijn vlak dak, kan mijn lekkage vlak dak worden opgespoord?

Afhankelijk van de situatie en toe te passen technieken voor het opsporen van de lekkage vlak dak is een verwijdering van tegels noodzakelijk echter in veel gevallen niet. Ook de aanwezigheid van grind of meubilair is geen belemmerende factor om een deugdelijk onderzoek uit te voeren.

+31852735835