Werkwijze

Pompe Lekdetectie BV maakt gebruik van diverse technieken als het gaat om het opsporen van lekkages in cv systemen.

Werkwijze lekdetectie

Bij Pompe Lekdetectie BV is het mogelijk het volledige traject met betrekking tot uw lekkage te laten verzorgen. Denk hierbij aan het opsporen van de lekkage tot aan het volledig herstellen van de gevolgschade. Alle facetten binnen deze werkzaamheden worden door ons op voorhand voor u in kaart gebracht met de daarbij behorende kosten om op deze wijze u achteraf niet te verassen. Hieronder vindt u het overzicht van de stappen die door ons gezet kunnen worden. Maar uiteraard blijft u als klant vrij het werk aan een derde uit te besteden.

Voor alle lekkages vinden wij de hulp die nodig is

Maak direct een afspraak met een vakman

Vrijblijvende offerte
Detecteren lekkage
Uitgebreid rapport
Herstellen van lekkage en gevolgschade
1. Vrijblijvende offerte
Naar aanleiding van het ingevulde formulier op onze website, telefonisch contact of contact per e-mail ontvangt u van ons een vrijblijvende offerte. Naar aanleiding van deze offerte zal duidelijk worden dat wij transparantie verschaffen in de door ons aangeboden diensten en de daarbij behorende kosten.
2. Detecteren lekkage
Na dat er een afspraak met u is gemaakt zal de meettechnici de lekkage voor u detecteren middels diverse technieken. Op onze pagina lekdetectie leest u meer over de soorten technieken die wij inzetten bij het opsporen van uw lekkage.
3. Uitgebreid rapport
De meettechnici zal naar aanleiding van de diverse technieken en daarbij behorende uitslagen een volledige rapportage voor u opstellen. In deze rapportage zal middels teksten en fotomateriaal de lekkage voor u totaal inzichtelijk worden gemaakt.
4. Herstellen van lek
Optioneel is het mogelijk dat er een herstelmedewerker dezelfde dag of in overleg een dag later de lekkage voor u hersteld. De meettechnici zal ten tijde van zijn onderzoek een vooropname doen voor de eventueel uit te voeren werkzaamheden. Hij zal deze op locatie door melden aan onze schadeherstel afdeling die hierop een vrijblijvende offerte op kunnen maken. De herstelmedewerker zal ervoor zorg dragen dat hij de lekkagebron volgens de rapportage lokaliseert en direct wegneemt waardoor de lekkage ophoudt te bestaan en de gevolgschade tot het minimum wordt beperkt. Uiteraard is het ook mogelijk deze werkzaamheden onder nacalculatie uit te laten voeren om zo de werkzaamheden te verspoedigen.
5. Herstellen van vochtschade
Bij een lekkage is er vrijwel altijd sprake van vochtschade. Door de aanwezigheid van de lekkage zijn de bouwelementen erom heen verzadigd met vocht waardoor afwerkmaterialen (behang, verf, stucwerk) loslaten. Vochtschade is dan ook het gevolg. Pompe Lekdetectie BV heeft herstelmedewerkers die klaar staan om u van deze schade af te helpen. Zij zullen aan de hand van de uitgebrachte offerte de werkzaamheden voor u verzorgen met in het oog houdende de oude situatie te handhaven. Na zijn werkzaamheden is de geschiedenis van de lekkage dan ook niet meer zichtbaar.
6. Specialistisch drogen
Door de aanwezigheid van de lekkage kan het zijn dat de omliggende bouwdelen zo erg verzadigd zijn met vocht dat direct herstellen van de vochtschade niet mogelijk is. Er zijn dan een tweetal opties, namelijk het natuurlijk drogen van de vochtschade met het gevolg de herstelwerkzaamheden uitgesteld dienen te worden tot de bouwelementen weer normale vochtwaarden hebben. Een andere optie is het creƫren van een klimaat in de vochtige ruimte waardoor de bouwelementen geforceerd terug drogen. Middels deze techniek kunnen de herstelwerkzaamheden gemiddeld binnen 3 weken aanvangen en is de ergernis uit uw woning. Ook kan het zijn dat er geen andere optie is dan specialistisch drogen. Zo kan het zijn dat er bepaalde ruimten niet geventileerd kunnen worden (een noodzakelijk gegeven bij het terug drogen) waardoor de inzet van drogers en ventilatoren noodzakelijk is. Dit alles zal door de meettechnici ten tijden van zijn lekdetectie onderzoek al duidelijk worden.
+31852735835