Waterleiding lekkage opsporen middels lekdetectie

Een lekkage aan een waterleiding neemt veelal veel schade met zich mee. Een waterleiding is een “drukhoudende leiding”. Dit wil zeggen dat deze een constante aanvoer heeft en hiermee dus de lekkage ook constant is. Zet immers een kraan open en deze blijft lopen. Doordat de leiding drukhoudend is zal alles rondom de bron van de lekkage verzadigen met vocht en zal er al snel veel schade zichtbaar zijn. Door deze grote verzadiging is de bron al snel niet meer te lokaliseren en is een lekdetectie noodzakelijk.

Watermeter – waterleiding lekkage

De eerste stap bij een vermoedelijke lekkage aan de waterleiding is de hoofdkraan (meestal in de meterkast, of meterput gelegen) dichtzetten. Hierdoor neemt de druk op de leiding af en zal de lekkage ophouden. Helaas is dit niet de oplossing tot het vergoed afscheid nemen van de lekkage. We verbruiken immers per persoon 121 liter water per dag en hierdoor zal al snel de hoofdkraan weer open gedraaid moeten worden voor het noodzakelijk gebruik van water.

Voorbeeld rapportage – waterleiding lekkage

Een loodgieter / installateur zal al snel overgaan tot hakken en breken daar waar hij denkt dat de bron zich bevindt. Echter zien wij met regelmaat dat dit geen enkele oplossing biedt elders dan zeer veel gevolgschade. Een vaak verstandig besluit is om een lekdetectie onderzoek uit te voeren alvorens over te gaan tot de komst van een loodgieter. Pompe Lekdetectie BV zal de lekkage in kaart brengen en zal in de uitgebreide rapportage de loodgieter een handje helpen door deze gericht te laten herstellen. Door deze beslissing zullen de kosten van een lekdetectie onderzoek niet afwegen tegen het “blind” hakken en breken van de loodgieter.

Pompe Lekdetectie BV heeft als kenmerk altijd snel op locatie te kunnen zijn en worden lekkages aan waterleidingen bij ons altijd als zijnde spoed behandeld. Dit houdt in dat u geen twee tot drie weken wachttijd hebt alvorens er een onderzoek kan plaatsvinden. Bij ons bent u binnen 48 uur geholpen en kan uw loodgieter de herstelwerkzaamheden in gang zetten. Is er ondanks ons spoedige optreden geen loodgieter beschikbaar dan is ook dit geen enkel probleem. We kunnen middels ons zusterbedrijf een loodgieter een dag na het onderzoek al voor u op locatie hebben.

Werkwijze

De meettechnici zal bij aankomst eerst uitsluiten of het daadwerkelijk gaat om een lekkage in de waterleiding. Hiervoor zal hij gebruik maken van een zogenaamde drukverlies-test. Middels deze test toont de meettechnici ook direct aan of er zich een lekkage bevindt in het warm- of koudwater circuit. Zodra dit bekend is zal de meettechnici de desbetreffende waterleiding ontdoen van het water zoals in de leiding aanwezig middels een compressor. Aansluitend zal hij deze vullen en op druk brengen met een onschadelijk traceergas. Daar waar de bron van de lekkage zich bevindt zal het traceergas naar buiten treden. Onze meettechnici kan dan aansluitend met zijn gasmeter het traceergas opsporen en zal aan de hand van deze metingen uit komen bij de bron van de lekkage.

Mantelbuis om waterleiding

Helaas lopen wij vaak tegen het probleem van mantelbuizen. Dit zijn kunststof beschermbuizen die over de waterleiding heen zitten om zo aantasting van bouwelementen op de leiding uit te sluiten. Mits een lekkage zich bevindt in een mantelbuis zal het gebruikte gas zich over twee zijden gaan verspreiden en zal daar waar de mantelbuis ophoudt te bestaan naar buiten treden.
Onze meettechnici zijn daarom uitgerust met speciale bodem microfoons. Deze apparaten hebben het vermogen om geluiden te versterken. Zodra de meettechnici zijn bodem microfoon op de vloer of wand nabij de lekkage zal plaatsen is de kans groot dat deze lekkagegeluiden (ruisend geluid) waarneemt waardoor wij ondanks de mantelbuis toch de bron van de lekkage kunnen waarnemen.

De meettechnici zal tijdens zijn metingen al voor een groot deel het waterleiding netwerk in kaart hebben gebracht en zal aan het einde van het onderzoek dan ook een afweging maken in zijn advies. De meettechnici maakt deze afweging op basis van herstelschade. Zo kan hij adviseren om bijvoorbeeld een zogenaamde “bypass” aan te laten leggen. Een bypass zal ervoor zorgen dat de bestaande leiding waar de lekkage zich in bevindt wordt afgesloten van het bestaande circuit en er een nieuwe waterleiding wordt geplaatst. Hiermee kan hij kosten aan bijvoorbeeld tegelwerk en demontage van sanitaire onderdelen in badkamers besparen.
Middels deze aanpak tonen wij aan meer te doen dan alleen de bron van de lekkage op te sporen.

+31852735835