Oorzaak van vochtoverlast bepalen middels lekdetectie onderzoek

Vochtoverlast wordt in de meeste gevallen ontdekt bij het ontstaan van schimmelplekken op de wanden het behang laat los of de verf bladdert af. De gevolgen van vochtoverlast zijn immers niet mals en kunnen tot in de duizenden euro’s lopen nog los van de risico’s voor uw gezondheid. Het is dan ook belangrijk deze direct bij constatering aan te pakken en deze afdoende te verhelpen. Helaas blijkt maar al te vaak dat overhaaste beslissingen echter niet leiden tot de gehoopte oplossing en de schade hierdoor alleen maar groter zal worden.

Vochtoverlast aanpakken

en in vochtweringen gespecialiseerd bedrijf zal direct over gaan tot het aanbrengen van waterkerende middelen om zo de vochtoverlast te lijf te gaan. Helaas is een waterkerend middel in veel gevallen een noodvoorziening en komen de problemen in een later stadium toch weer terug. Hiermee heeft u niet alleen de schade bij het terug keren van het probleem maar heeft u ook kosten gemaakt voor een noodvoorziening. Het advies is dan ook om alvorens over te gaan tot het inzetten van een vochtwerend bedrijf, een lekdetectie onderzoek te laten plaatsvinden. Middels het lekdetectie onderzoek zal de bron van de lekkage in kaart gebracht worden en kan middels deze wetenschap de bron wel direct en deugdelijk aangepakt worden.

Uit onderzoek is gebleken dat maar liefst 51% van de vochtproblemen in en rondom de woning al ontstaan tijdens de bouw van deze. Dit met als oorzaak de bouw van woningen enorm onder druk staat en allen tegen lagere tarieven verwerkt moet worden. Hierdoor worden fouten gemaakt in de verwerking van de materialen maar ook wordt er met regelmaat gekozen voor ondeugdelijke en (te) goedkope bouwmaterialen.
Ook bij reeds bestaande woningen zorgen onder andere kapotte dakpannen en beschadigingen in de buitenmuren en/of funderingen voor vochtoverlast. In al deze situaties is het aan te raden een onafhankelijk bureau voor deze problemen in te schakelen. Middels onze onafhankelijkheid kunnen wij het probleem gericht voor u in kaart brengen en zijn we met regelmaat noodoplossingen voor.

Enkele vochtproblemen hebben wij specifieker voor u beschreven. Middels dit schrijven kunt u exact terug lezen wat wij voor u in uw geval kunnen betekenen.

Kelder lekkage
Optrekkend vocht
Schimmel en condensvorming

+31852735835