Kelder lekkage opsporen middels lekdetectie

Optrekkend vocht van buitenaf of toch een lekkage?

Optrekkend vocht is een van de meest voorkomende problemen in woningen. Vaak heeft dit te maken met bouwtechnische fouten echter is dit niet altijd de oorzaak. Laat u een in vochtweringen gespecialiseerd bedrijf op bezoek komen zullen zij al snel overgaan tot het herstellen van de wanden middels een injectiemethode. Middels de injectiemethode wordt er een waterkerende voorziening aangebracht in de wand waardoor het vocht niet meer op kan trekken. Probleem opgelost? Nee, met regelmaat heeft optrekkend vocht te maken door een andere bron van lekkage. Denk hierbij aan een kapotte waterleiding. Het water uit deze waterleiding zal ervoor zorgen dat de fundering onder de wand zal verzadigen met vocht. Het vocht gaat een weg zoeken en in poreuze materialen kan er een capilaire werking ontstaan (optrekkend vocht). Inmiddels heeft het in vochtweringen gespecialiseerde bedrijf uw wand waterkerend gemaakt en is de oplopende schade opgelost echter is de bron van lekkage nog steeds aanwezig wat daarop volgend weer voor overige schade kan zorgen.

Problemen van optrekkend vocht

Optrekkend vocht zorgt ervoor dat isolatiematerialen verzadigd raken met vocht. Een met vocht belaste isolatie zal afnemen in effectiviteit en zal er dus indirect voor zorgen dat de kosten voor het warm houden van uw woning ook direct zullen stijgen. Daarnaast zal optrekkend vocht ervoor zorgen dat er gezondheidsklachten ontstaan in de vorm van, longaandoeningen, longontsteking, gewrichtsaandoeningen, misselijkheid, migraine, rugpijn, muffe lucht, schimmels, enz.
U begrijpt dat het uitermate belangrijk is de bron van optrekkend vocht direct te lokaliseren om hem op deze wijze op een correcte manier weg te kunnen nemen.

Pompe Lekdetectie BV is gespecialiseerd in het lokaliseren van de bron van optrekkend vocht middels diverse technieken en bouwkundige inspecties. Zo kan de meettechnici direct in kaart brengen of er rondom de schadeplaats(en) leidingwerk aanwezig is wat door middel van een lekkage direct zorgt voor een hogere vochtlast. Ook kan deze direct de bouwkundige staat bekijken van de wanden waardoor er een gedegen herstelmethode kan worden geadviseerd.

+31852735835