Badkamer lekkage opsporen middels lekdetectie

Een badkamer lekkage is een van de meest voorkomende problemen als het gaat om lekkages. In een badkamer wordt het meeste water verbruikt en mede hiervoor zijn er dan ook meerdere leidingsystemen aangebracht. Denk hierbij aan waterleidingen, afvoeren, cv-leidingen, enzovoorts. Al deze leidingen kunnen de bron van uw badkamer lekkage zijn. Echter hebben we in een badkamer ook nog te maken met waterkerende voorzieningen. Denk hierbij aan het voeg- en kitwerk. U begrijpt dat een loodgieter zonder uitgebreide apparatuur met geen mogelijkheid kan bepalen waar de bron van de badkamer lekkage zich bevindt. Het is dan ook noodzakelijk voor deze loodgieter veelal onnodig hak- en breekwerk te verrichten om zo tot een oplossing te komen.

Pompe Lekdetectie heeft diverse uitgebreide en aansluitende technieken om tot de bron van een badkamer lekkage te komen. Dit allen zal geschieden zonder enig hak- en breekwerk maar echter wel met het gewenste resultaat. Het vinden van de lekkage! Middels een 2 tot 3 uur durend lekdetectie onderzoek zal de bron achterhaald worden en kan gericht herstel plaatsvinden. De herstellende partij weet namelijk direct welke werkzaamheden hij moet verrichten om de bron van de badkamer lekkage uit te sluiten. Ook de herstelschade zal dan niet afwegen tegen het “blind” hakken en breken en hiermee zijn dan ook de kosten voor het lekdetectie onderzoek vrijwel direct terug verdiend.

Werkwijze opsporen badkamer lekkage

De meettechnici zal bij het onderzoek alle mogelijke lekkagebronnen gaan controleren.
Zo zal hij bij aankomst een controle doen van de waterleidingen. Dit zal hij uitvoeren middels een druk-verliestest. Mocht echter blijken dat deze leidingen drukverlies vertonen (duidend op een lekkage) zal hij overgaan tot een traceergas meting. Hij zal dan de waterleiding ontdoen van het water dat nog aanwezig is in de leidingen middels een compressor. Hierna zal hij de leiding vullen met een onschadelijk traceergas en deze onder druk brengen. Daar waar de bron van de badkamer lekkage zich manifesteert zal het traceergas naar buiten treden. Traceergas heeft als eigenschap de kortste weg naar buiten te zoeken en is middels onze traceergasdetector in digitale waarden te meten. Naar mate de meettechnici dichter bij de lekkage zal meten zal deze automatisch ook een hogere concentratie traceergas meten.

Kleurstof analyse

Ook zal hij in iedere afvoer afzonderlijk een kleurstof gaan doseren. Deze kleurstof zal overmatig gespoeld worden en bij een lekkage in de afvoer zal de kleurstof vervolgens waarneembaar zijn op de reeds bestaande schadeplaats. Onze kleurstoffen kunnen zowel direct visueel zichtbaar zijn maar er kan ook voor gekozen worden om bijvoorbeeld een UV-luminaat te gebruiken. Deze kleurstof heeft als eigenschap enkel visueel zichtbaar te worden middels een speciale UV-lamp. Hiermee zal de schade dan ook nimmer groter worden dan reeds het geval is. Mocht de meettechnici de kleurstof waarnemen op de schadeplaats dan zal hij middels een rioolcamera de afvoeren visueel vanuit de binnenzijde inspecteren op visuele problemen. Veel voorkomende problemen zijn fittingen die door werking van de afvoer (warmte en koude) uit elkaar zijn gegaan of scheurvorming vertonen. Mocht de meettechnici deze schade vaststellen dan zal hij de rioolcamera-kop een signaal uit laten zenden. Dit signaal is hierop volgend met onze leidinglokalisator weer op te pakken en op deze wijze kan dan ook de bron van de lekkage exact aangetoond worden.

Endoscopisch onderzoek

De meettechnici kan daar waar nodig nog een controle uitvoeren aan voeg- en kitwerk alsmede sifon zijdige lekkages. Hij zal dit doen middels zijn endoscopische camera. Deze camera heeft een grote van 8mm en is middels een gaatje in de voeg onder ligbad en/of douchebak in te brengen. Indien er lekkage plekken zichtbaar zijn onder ligbad en/of douchebak zal hij besluiten deze te visualiseren middels eveneens een kleurstofcontrole.
Hiermee wordt dan ook uw volledige badkamer gecontroleerd op (mogelijke) lekkages en dit allen zal de meettechnici rapporteren in de uitgebreide meetrapporten.

 

Middels deze aanpak hebben wij een slagingspercentage weten te behalen van maar liefst 95%!

+31852735835