Lekkage plat dak / vlak dak

Een lekkage plat dak is afhankelijk wanneer er sprake is van lekkage vaak gelegen in de dakbedekking. Dakbedekking bestaat veelal uit een bitumineus product echter tegenwoordig ook steeds meer uit rubber producten of kunststof folies. Vaak zal de oorzaak buiten liggen echter kan de oorzaak eveneens inpandig liggen door de uitvoering van het dak. Platte daken of ook wel vlakke daken zijn er in diverse uitvoeringen met verschillende soorten dakbedekking. Er zijn geïsoleerde vlakke daken met isolatie onder de dakbedekking (warm dak), op de dakbedekking (omgekeerd warm dak) en met isolatie onder dakconstructie inpandig. Bij laatste wijze van isoleren kan de oorzaak van de lekkage eveneens inpandig liggen.

Door isolatiemateriaal en vaak toegepaste beton dakvloeren kan er ergens sprake zijn van lekkage terwijl de oorzaak meerdere meters verder is gelegen. Het lekwater verplaatst zich door de isolatie of tussen dakbedekkingslagen over een dichte betonvloer.De verschillende dak opbouw systemen vergen verschillende onderzoekswijze en technieken.

Lekkage aan vlak dak opsporen

Bij een lekdetectie onderzoek naar een lekkage vlak dak zal bepaald worden of de lekkage wel wordt veroorzaakt door de dakbedekking. Oorzaken kunnen liggen in belendende geveldelen of hemelwater doorvoeren welke eveneens kunnen leiden tot vocht onder de dakbedekking. Bij (warme) vlakke daken is een rookproef een geschikt middel om de lekkage oorzaak op te sporen. Middels druk wordt gekleurde rook onder de dakbedekking gebracht wat gebrekkige details zichtbaar zal maken. Een andere techniek is de impuls stroom techniek. Middels spanningsverschillen kan een leklocatie worden benaderd. Daarnaast is een belangrijke techniek een thermische analyse middels infrarood camera.

Een onderzoek naar een lekkage vlak dak beperkt zich bij Pompe lekdetectie niet enkel tot het dak. Door ervaring zal de meettechnicus ter plaatse bepalen of er meerdere bouwdelen zijn waarin de oorzaak kan zijn gelegen. Ook hiernaar zullen wij onderzoek verrichten. Na onderzoek ontvangt u een rapportage met bevindingen, een conclusie en advies begeleid door digitale foto opname genomen tijdens het onderzoek.

Ik heb vlonders en / of tegels op mijn vlak dak, kan mijn lekkage vlak dak worden opgespoord?

Afhankelijk van de situatie en toe te passen technieken voor het opsporen van de lekkage vlak dak is een verwijdering van tegels noodzakelijk echter in veel gevallen niet. Ook de aanwezigheid van grind of meubilair is geen belemmerende factor om een deugdelijk onderzoek uit te voeren.

Lekkage hellend dak

Een lekkage hellend dak komt minder vaak voor dan een lekkage van een vlak dak. De meeste belangrijke oorzaak is het feit dat het dak hellend is en hierdoor minder waterlast opvangt bij natte weersomstandigheden. Een vlakdak heeft als eigenschap het water eerst te dragen om deze vervolgens af te voeren daar waar een hellend dak dit direct naar de daarvoor bestemde goten stuurt.
Er zijn echter vele detailleringen in het hellend dak welke afhankelijk van de uitvoering van het dak kunnen leiden tot lekkage. Vaak is het dak ook minder makkelijk toegankelijk dan een vlak dak.

Lekdetectie voor ook het nazien van de detailleringen

Er zijn echter meerdere detailleringen die kunnen leiden tot lekkage als bijvoorbeeld schoorstenen, onderbrekingen als dakkapellen, verholen goten of kilgoten. Ook zijn er daken met bijzondere eigenschappen die gecontroleerd dienen te worden. Een goed voorbeeld van een hellend dak met een bijzondere eigenschap is een “franse kap” ook wel Mansarde kap genoemd.

Tijdens een onderzoek naar de lekkage hellend dak zal middels thermische opnamen bepaald worden waar in de kapconstructie sprake is van meeste afwijkingen. Aansluitend zal een dak worden gecontroleerd op gebreken en zullen overige technieken worden ingezet de exacte oorzaak te achterhalen. Na rapportage met een conclusie en advies kan overgegaan worden tot herstel.

Lekkage dakkapel opsporen middels lekdetectie onderzoek

Een lekkage dakkapel is vaak afkomstig van een bouwkundig gelegen constructie fout. Mede door het veelal later aanbrengen van de dakkapel ontstaan er problemen. De specifiek voor de woning ontworpen dakconstructie wordt tijdens het aanbrengen van een dakkapel vaak ernstig verstoord. Om deze constructie waterdicht te houden ten tijde van het plaatsen van de dakkapel, wordt er vaak gebruik gemaakt van loodslabben, bitumeuzen dakbedekkingslagen, en waterkerende randdelen. De binnenzijde van het dak wordt vaak visueel afgewerkt middels beplating tegen het dakbeschot en zo ontstaan er holle ruimtes tussen dakbeschot en wanden. Indien er zich een lekkage voordoet in de aangebrachte waterkerende delen zal deze niet direct zichtbaar zijn doordat de binnenzijde is voorzien van beplating en deze zich uit in de holle ruimten. Vaak ontstaat er hierom een muffe lucht (door schimmelvorming) en ontstaat er scheurvorming in de nieuw aangebrachte wanden doordat de beplating zal gaan “werken” door de hoge vochtlast.

Lekdetectie rondom uw dakkapel?

Pompe Lekdetectie BV is gespecialiseerd in het opsporen van bouwkundige lekkages. Ook een dakkapel valt volledig onder ons specialisme en zal volledig voor u in kaart gebracht worden. Middels onze uitgebreide technieken waaronder infrarood, kleurstof analyse en visuele bouwkundige inspecties alsmede de inzichten van de meettechnici zal deze een rapport voor u opstellen met hierin de bouwkundige problemen. Door deze problemen aan te pakken wordt niet alleen de lekkage zoals aanwezig aangepakt maar is er ook direct een aanpak voor eventuele toekomstige problemen.

Een lekkage dakkapel zorgt ervoor dat de er water in de dakconstructie kan binnendringen. Dit heeft veelal veel schade tot gevolg. Wacht dan ook niet langer en laat uw lekkage direct onderzoeken door een van onze specialisten.

+31852735835