CV lekkage?

De centrale verwarming is een “gesloten circuit”. Dit wil zeggen dat het water wat hiervoor gebruikt wordt nergens anders voor dient dan voor het verwarmen van de ruimten. Indien de cv met regelmaat moet worden bijgevuld dan is er veelal sprake van een cv lekkage. Het water loopt dan weg en zal aan het licht komen middels “drukdaling” in het cv systeem. De centrale verwarming zal bij geen waterdruk buiten werking treden en in storing vallen.

Vaak verkiest men eerst een installateur naar de problemen te laten kijken. De cv installateur zal in veel gevallen en snel ontdekken dat er zich een cv lekkage bevindt in het leidingwerk en kan dan al snel niets meer voor u betekenen. Hij weet immers niet welke leiding er lekkage vertoond en hoe hij deze zal moeten traceren. In veel gevallen is een lekdetectie onderzoek dan de uitkomst.

Werkwijze

Pompe Lekdetectie BV maakt gebruik van diverse technieken als het gaat om het opsporen van lekkages in cv systemen. Zo zal de meettechnici bij aankomst de leidingen middels zijn leidinglokalisator in kaart brengen. Vervolgens zal hij het cv-systeem ontdoen van het resterende water middels een compressor en deze aansluitend vullen en op druk zetten met een onschadelijk traceergas. Het traceergas zal via de bestaande lekkage naar buiten treden en waar water de eigenschap heeft te dalen zal traceergas juist stijgen. Het traceergas zal dan ook de kortste weg naar buiten zoeken en kan met onze gasmeter opgespoord worden.
leidinglokalisatie – CV LekkageDaar waar de meettechnici de hoogste concentratie gas meet zal dan ook de lekkage zich bevinden. Aanvullend zal de meettechnici middels een diélektrisch meetprocedé de vochtlast opmeten. Middels deze metingen zal in veel gevallen de lekkage al zichtbaar worden. Eventueel kan deze aanvullend gebruik maken van een infra-rood camera. Middels deze camera kan hij afwijkingen (hotspots) waarnemen in het cv systeem. De cv-leidingen zijn immers warmer dan de overige bouwdelen en deze zullen zich dan ook aftekenen op de camerabeelden. Daar waar de bron van de lekkage zich bevindt zal het warme water de bouwdelen in trekken waardoor er zich op die locatie een vertekend beeld vertoond.
Thermografie opname vloerverwarming Middels deze technieken kan Pompe Lekdetectie BV de lekkage in het cv-systeem traceren zonder enig hak- en breekwerk te verrichten. Middels onze aanvullende en uitgebreide rapportage kan uw installateur de lekkage voor u gericht verhelpen. Door deze aanpak blijven de herstelwerkzaamheden alsmede de daarbij behorende kosten gering. Dit zal niet alleen u tevreden stemmen maar ook uw verzekeraar.

+31852735835