Tocht & Isolatie problemen vaststellen middels lekdetectie onderzoek

Pompe Lekdetectie BV merkt sinds enige tijd dat er zich steeds meer problemen voordoen in de vorm van tocht en isolatieproblemen. De huidige woningen moeten energiezuinig gebouwd en opgeleverd worden. Echter is dit in veel gevallen theoretisch wel het geval maar de praktijk wijst helaas anders uit. Veelal worden er met name in de nieuwbouw hoogwaardige bouwmaterialen verwerkt om tot een hoge energieklasse te komen. Echter bij het foutief verwerken van deze producten hebben deze een omgekeerd effect en zal de warmte verdwijnen door openingen in de bouwschil. Vaak worden deze problemen waargenomen rond de winter maanden waarin de buitentemperatuur vele graden minder is dan binnen. Men voelt dan koude luchtstromingen door de woning of bemerkt op sommige plaatsen zeer koude wanden. Een koude wand heeft echter het probleem te gaan condenseren waardoor vochtproblemen een direct gevolg zijn op deze.

Wat is condensatie?

Condensatie ontstaat wanneer een bepaald oppervlak zijn dauwpunt bereikt en de waterdamp zal omslaan tot druppelvorming. Lucht is immers een mengsel van gassen, een van deze gassen is waterdamp. De hoeveelheid waterdamp die door de lucht kan worden opgenomen is echter beperkt. Hoe warmer de lucht hoe meer waterdamp deze op kan nemen. Dit houdt dus automatisch in dat op locaties waar het plots kouder is de waterdamp afgevoerd dient te worden en deze “beslaat” op het koudere oppervlak. Een dauwpunt bereiking kennen we allemaal in de vorm van een beslagen bril. De bril beslaat omdat het glas van de bril nog in koude toestand is als deze ineens de veel warmere ruimte in gaat.

Het waarnemen van koudebruggen (isolatieproblemen)

Een condensatieprobleem kan dan ook aan het licht worden gebracht middels een thermografie opname. Middels de thermografie camera worden de opgenomen beelden omgezet in temperatuursverschillen. In veel gevallen is een blauwe kleur kouder dan een rode kleur. Door deze schakering in kleuren ontstaan er thermografiebeelden. Indien de buitentemperatuur vele malen lager is dan binnen dan zijn er middels de thermografie camera “koudbruggen” in wand en vloerdelen waarneembaar. Koudebruggen zijn per definitie niet direct een probleem. Echter deze onder een bepaalde temperatuur kan deze zijn dauwpunt bereiken en is vochtlast een probleem. Veelal wordt een koudebrug veroorzaakt door het niet juist aanbrengen van isolatie in wanden, vloeren en/of plafonds.

Tocht in de woning

Een ander veel voorkomend probleem is tocht in de woning. Tocht wordt veroorzaakt doordat er openingen in de gebouwenschil aanwezig zijn. Deze openingen zorgen ervoor dat de koudere lucht van buiten makkelijk naar binnen kan. Doordat dit ongecontroleerde ventilatie in de woning veroorzaakt zal er koude luchtstroom waarneembaar zijn, ook wel tocht genoemd. Veelal is het een raadsel waar deze tocht van afkomstig is omdat deze simpelweg visueel niet zichtbaar is. Om deze toch te visualiseren maken wij gebruik van de blowerdoor techniek. Door de blowerdoor in een deuropening van een bepaald vertrek te plaatsen creëren we een onderdruk in dit vertrek. We zuigen als het ware de aanwezige lucht af naar buiten waardoor deze door verse buitenlucht moet worden aangevuld. Daar waar openingen aanwezig zijn in de gebouwenschil zal deze naar binnen treden.
Door het zuigende effect zullen de bouwdelen om deze opening kouder worden en kunnen hierdoor middels de thermografiecamera visueel zichtbaar gemaakt worden.

Een andere optie is om de blowerdoor andersom te plaatsen in de deuropening. Hierdoor wordt de ruimte in een overdruk geplaatst. De ingeblazen buiten lucht wil dan zo snel mogelijk naar buiten en zal zich eveneens via de openingen in de gebouwenschil verplaatsen. Bij deze optie maken we geen gebruik van een thermografiecamera maar wordt er gekozen voor een rookmachine. Deze rookmachine zal de ruimte vullen met een onschadelijk rook. Daar waar de openingen zich bevinden in de schil van de woning zal deze aan de buitenzijde visueel zichtbaar worden.

+31852735835