Kelder lekkage opsporen middels lekdetectie

Een kelder lekkage of optrekkend vocht is een veel voorkomend probleem. Doordat een kelder vaak gedeeltelijk onder waterniveau gepositioneerd is wordt deze dagelijks blootgesteld aan vocht. Mede door de afwerking van de kelders is een lekkage zeer lastig te bepalen. Daarnaast is de vraag wanneer de kelder lekkage zich voordoet dus bijvoorbeeld onder welke weersinvloeden is vaak niet te beantwoorden. Wordt de kelder als woonruimte gebruikt dan is er naast ergernis en schade een vele malen belangrijker aspect en dat is de gezondheid. Een kelder heeft vaak als eigenschap weinig tot geen raampartijen te bevatten waardoor natuurlijke ventilatie tot het minimum wordt beperkt. Ook het klimaat in de kelder zal een verhoogde vochtigheid weergeven als deze wordt getroffen door enige vorm van lekkage. Schimmel- en spoorvorming heeft door het vochtige klimaat een goede leefbaarheid en zal zich dan ook snel gaan vestigen in de kelder. De geringe ventilatie zorgt er dan ook nog voor dat de schimmel nauwelijks onttrokken wordt aan de lucht waardoor deze zeer snel zal ontpoppen tot een ware plaag. Het opsporen van een lekkage in de kelder is mede hierom van groot belang. Het herstellen van een kelder op afdichting neemt vaak vele duizenden euro’s met zich mee. Juist op deze momenten is het noodzakelijk de bron van de lekkage te bepalen zodat de kosten ook aan het juiste herstelwerk besteed worden.

Oorzaak kelderlekkage?

Er zijn meerdere oorzaken waardoor er zich vochtoverlast voordoet in de kelder. Enkele bronnen van lekkages in de kelder kunt u hieronder terug vinden;

  • Lekkage uit de fundering of kimmen.
  • Hydrostatische druk door (haar) scheuren in de keldervloer.
  • Lekkage door scheuren in betonwanden of gemetselde kelderwanden.
  • Lekkage door kozijnen, koekkoek of leidingdoorvoeren.
  • Condensvorming op koude kelderwanden.
  • Vochtige lucht met schimmel en condens tot gevolg.
  • Aantasting en druk op constructie door waterdruk met schade tot gevolg.
  • Spoeling van grond met verzakking / spanning op de kelder constructie.

U begrijpt dat het opsporen van een kelder lekkage alvorens er “blind” herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd van groot belang is om de bron van de lekkage gedegen aan te pakken. Middels de verschillende technieken en de ervaren meettechnici kan Pompe Lekdetectie BV u adviseren in het hersteltraject. Door gebruik te maken van een lekdetectie onderzoek zal de bron van de kelder lekkage achterhaald worden en kan de meettechnici in zijn uitgebreide rapportage alle problemen in kaart brengen. Daarnaast zal de meettechnici u voorzien van een volledig hersteltraject en een heldere uitleg over de problemen.

+31852735835