Specialistisch drogen

In zeer veel gevallen wordt deze toepassing gebruikt na lekkage’s. De lekkage veroorzaakt een overvloed aan vocht in de omliggende bouwelementen en dit zal (op den duur) weer zorgen voor schade aan deze. Specialistisch drogen kan op verschillende manieren en het is van belang dat dit op een juiste wijze zal geschieden. Enkel het plaatsen van een bouwdroger of ventilator kan zorgen voor meer schade dan wenselijk en het is dus ook noodzaak dat deze op een juiste wijze worden geplaatst en ingesteld. Pompe Lekdetectie BV heeft sinds 2012 een aparte afdeling als het gaat om specialistisch drogen. Door de ervaringen met vochtlast vanuit onze lekdetectie branche zijn wij gespecialiseerd in het plaatsen en aansluiten van deze drogers.

Het drogen van een badkamer met omliggende ruimten

Uiteraard wordt Pompe Lekdetectie BV het meeste geconfronteerd met lekkages in badkamers. Dit is immers een ruimte in de woning waar het meeste water verbruikt wordt alsmede de ruimte met de meeste watervoorzienende leidingsystemen. Echter is de badkamer ook een locatie waar een lekkage niet snel ontdekt wordt. De badkamer is waterkerend afgewerkt middels kimbanden, tegelwerk, voeg- en kitwerk. Een lekkage zal zich dan ook in veel gevallen pas uiten op het moment deze al voor langere tijd aanwezig is. Een van de problemen die dit met zich mee brengt is het “verzepen van de tegellijmen”. Tegellijmen zijn niet bestand tegen langdurige blootstelling aan hoge vochtlast waardoor deze hun lijmende eigenschap zullen verliezen, met als resultaat het tegelwerk los laat. Daarnaast is langdurige vochtschade inclusief het warme klimaat in de badkamer een bron van schimmels. Mede door deze eigenschappen is het noodzaak de badkamer spoedig terug te drogen middels specialistische apparatuur en kennis.

Door onze meettechnici zal een vochtmeting gedaan worden waarmee de volledige vochtlast in de verzadigde ruimten in kaart wordt gebracht. Naar aanleiding van deze vochtmetingen wordt bepaald welke droogapparatuur noodzakelijk is alsmede de geschatte droogtijd en met deze gegevens wordt u vervolgens voorzien van een op maat gemaakte offerte. Middels deze aanpak is een extra bezoek op locatie niet nodig waardoor de herstelwerkzaamheden spoediger aanvang kunnen krijgen.

Drogen van badkamers zal in de algemeenheid geschieden met op maat geleverde condensdrogers alsmede ventilatoren. Deze combinatie zorgt ervoor dat de vochtlast velen malen sneller uit de constructies wordt onttrokken waardoor de herstelschade kleiner blijft en de herstelwerkzaamheden eerder aan kunnen vangen. Daarnaast verzorgen wij regelmatig vochtmetingen op locatie om zo nodig het droogproces bij te stellen en apparatuur gelijkmatig van locatie te verwijderen. Hiermee blijven de kosten voor het drogen gering en blijft u volledig op de hoogte van de stand van zaken.

Het specialistisch drogen van isolatievloeren

Een isolatievloer is een vloer die is opgebouwd met een laag isolatie. Indien er zich een lekkage voordoet in de vloer zal deze al snel zijn uitweg zoeken in deze laag met isolatie. Isolatie heeft als eigenschap een open structuur te hebben om zo ook daadwerkelijk voor isolatie te kunnen zorgdragen. Deze isolatielaag is echter in de meeste gevallen gelegen tussen de betonvloer en de smeervloer. De vochtlast bevindt zich dan ook in een gesloten ruimte waar van enige ventilatie geen sprake is. De vochtlast zal hierom niet uit kunnen treden met schade, schimmel- en spoorvorming tot gevolg. Pompe Droogtechniek BV heeft de oplossing voor dit soort vochtlasten in de vorm van onderdrukdroging.

Onderdrukdroging is een specialistische droging en zorgt ervoor dat het aanwezige vocht in de isolatievloer wordt geabsorbeerd. Wij zullen bij aanvang van de werkzaamheden een constructie opbouwen waarmee we een zuigende werking creëren in de isolatievloer en hiermee de vochtlast onttrekken. Middels het boren van gaten in de toplaag komen we uit in de isolatielaag. Op deze gaten sluiten we vervolgend een netwerk van slangen aan die allen eindigen in de absorptiedrogers. Bij het afzuigen van de vochtlast zal er nieuwe (minder vochtige lucht) langs de kantafwerking in de isolatielaag gezogen worden waardoor er sprake is van ventilatie. De absortiedrogers nemen de vochtige lucht op en zullen het voornaamste vocht opvangen in de daarvoor bedoelde opvangbakken. De waterdamp die nog in de lucht aanwezig is wordt middels condensdrogers uit de lucht ontnomen waardoor de lucht in de ruimte nagenoeg waterdamp vrij is. Deze wordt weer via de kantafwerking in de isolatievloer opgenomen en de cyclus zal zich volledig herhalen.

Door gebruik te maken van HEPA filters op de absorptiedrogers wordt de “besmette” lucht gefilterd alvorens deze weer de ruimte in geblazen wordt. Door deze aanpak kunnen wij ervoor zorg dragen dat deze vorm van drogen ook bij bewoning van het pand mogelijk is. Na het droogproces kunnen wij de gaten desgewenst voor u dichtzetten en de vloer (terug) plaatsen.

+31852735835