Dak lekkage

Een dak lekkage is een van de meest lastige maar vaak voorkomende lekkages. Een dak is ontwikkeld om onderliggende bebouwing droog te houden zelfs bij extreme weersomstandigheden. Veelal zijn daken groot van oppervlak, hebben zij meerdere lekkage gevoelige detailleringen en is de lek locatie moeilijk te bepalen door toegankelijkheid. Vooral bij geïsoleerde daken ook wel warme daken is er naast overlast bij dak lekkage een zeer onwenselijke situatie voor de constructie en is er sprake van verlaagde isolatiewaarde.
Pompe Lekdetectie heeft ervaring met het opsporen van daklekkages en hiervoor moderne technieken ter beschikking. Van belang is kennis te hebben van verschillende dakopbouw constructies om het zoekgebied te verkleinen. Eenmaal bepaald waarin de mogelijke oorzaak ligt zullen verschillende technieken worden ingezet om de oorzaak te achterhalen. Voorbeelden hiervan zijn rookproeven, impulsmetingen, of kleurstof analyse. Veelal wordt middels een thermische camera reeds een bepaald vermoeden helder of kunnen bepaalde delen worden uitgesloten.

Is de oorzaak wel gelegen in het dak ?

Meer dan eens wordt langere tijd gezocht naar de oorzaak van de lekkage in het dak terwijl deze feitelijk ergens anders is gelegen. Dit gebeurt daar de dakconstructie vaak is verweven met ander bouwdelen als doorvoeren, dakkapellen, gevels of een borstwering. Een lekdetectie onderzoek maakt de lekkage oorzaak inzichtelijk waarna overgegaan kan worden tot gericht herstel. Na uitgevoerd onderzoek ontvangt u van de meettechnicus een uitbreid rapport met het verloop van het onderzoek, een conclusie en herstel advies. Eventueel de nazorg in de vorm van het herstellen van de lekkage kan ook door Pompe Lekdetectie BV voor u verzorgd worden.

Dak lekkage?

Lekkage plat dak
Lekkage hellend dak
Lekkage dakkapel

+31852735835