Detecteren oorzaak Schimmel en Condensvorming

Detecteren oorzaak Schimmel en Condensvorming

Schimmel en condensvorming zijn twee hardnekkig opkomende problemen in woningen. Deze worden steeds vaker luchtdicht gebouwd waardoor enige vorm van natuurlijke ventilatie wordt uitgesloten. De combinatie van facetten zoals geen ventilatie, hoge luchtvochtigheid en een warm klimaat dragen eraan bij dat de schimmel en condensvorming kan ontstaan. Beide zijn natuurlijk een bron van ergernis en kunnen voor gezondheidsklachten zorgen. Het detecteren van de oorzaak van beide is dan ook van groot belang.

Schimmelgroei

Schimmelgroei komt met name voor op plaatsen waar van natuurlijke ventilatie geen sprake is. Daarnaast is een hoog vochtgehalte een uitstekend klimaat voor de groei van schimmels. Met regelmaat is het dan ook zo dat daar waar de schimmel zich manifesteert er sprake is van een lekkage. Echter wordt deze pas opgemerkt als het eigenlijk al te laat is. De lekkage heeft er dan voor gezorgd dat het oppervlak met schimmelgroei al reeds verzadigd is met vocht. De schimmel krijgt kans om te ontstaan en zal naarmate de tijd vordert in hoog tempo zich vermeerderen en uitgroeien tot grote schimmelplekken. Schimmel is goed te behandelen en te herstellen. Echter is enkel het verwijderen van schimmel niet voldoende maar zal de bron van de schimmelgroei achterhaald moeten worden om van de schimmelgroei voorgoed afscheid te nemen.

Een schimmel wordt gevormd uit een spore. Een spore is een heel klein korreltje dat je het beste kunt vergelijken met de zaden van een plant. Zodra de spore een juiste voedingsbodem heeft aangetroffen zal deze zich daarop vasthechten. Uit de spore groeit een onzichtbaar draadje (schimmeldraadje) en zal spoedig uitgroeien tot meerdere schimmeldraden. Ook wel zwamvlok genoemd. Aan het einde van deze schimmeldraden ontstaat een een sporendoosje waarin de nieuwe sporen worden gevormd. Zo zal de cyclus zich voortzetten. Een zeer nadelig bijkomstig probleem van deze spoorvorming is dat deze constant op zoek is naar nieuwe voedingsbodem. Deze zal zich dan ook door de lucht gaan verplaatsen en wordt in een woonsituatie mee ingeademd wat zeer nadelige gevolgen kan hebben voor de gezondheid.
Een goede en correcte ventilatie is dan ook in eerste instantie van groot belang. De “foute lucht” met sporen zal naar buiten afgevoerd worden en nieuwe verse lucht zal terug de woning in komen waardoor de groei tot nieuwe schimmels onmogelijk wordt gemaakt.

Bij een schimmelgroei moeten dan ook de volgende aspecten meegenomen worden:

  • Bron van de vochtlast achterhalen
  • Bron van de vochtlast verwijderen (herstelwerkzaamheden)
  • De aanwezige schimmelgroei op wanden, vloeren en/of plafonds verwijderen middels een schimmelverwijderaar.
  • De aanwezige lucht in de ruimte goed ventileren (foute lucht naar buiten en verse lucht naar binnen).
  • Eventuele schade aan bouwelementen herstellen.

Pompe Lekdetectie BV kan uw helpen met het inventariseren van de schimmelvorming alsmede de bron achterhalen.
Desgewenst kan Pompe Lekdetectie BV u een volledig traject aanbieden om zo middels een bedrijf alle problemen in de woning weg te nemen.

Condensvorming

Condensvorming is eigenlijk niets anders dan het afstaan van luchtvochtigheid aan koudere oppervlakken. De lucht bestaat uit diverse gassen. Een van deze gassen is waterdamp. Echter kan de lucht maar een bepaalde hoeveelheid waterdamp vasthouden. Hoe hoger de temperatuur hoe meer waterdamp deze vast kan houden. En uiteraard vice versa, en dat is waar de condensvorming vandaan komt.
Condensvorming ontstaat zodra een kouder oppervlak het dauwpunt bereikt van de ruimte. Een dauwpunt wordt bepaald middels de relatieve luchtvochtigheid en de temperatuur.
Relatieve luchtvochtigheid wordt omschreven in percentages. De lucht kan maximaal 100% luchtvochtigheid bevatten en het dauwpunt licht dan gelijk aan de temperatuur. En zal direct neerslaan als waterdruppels op de omliggende elementen.
Een goed voorbeeld is een warme zomerdag op een terrasje met een koud pilsje. Zodra deze geserveerd wordt is het glas aan de buitenzijde voorzien van condensvorming.
Het is bij benadering buiten 28° de relatieve lcuhtvochtigheid ligt op dat moment op 77%. Het dauwpunt wordt dan benaderd bij een temperatuur van 23,6°. Alle materialen die deze temperatuur of kouder bevatten in de eerder genoemde lucht zal condensvorming opwekken. Een net getapt pilsje is rond de 6°. Dit zorgt ervoor dat het glas waarin deze getapt is eveneens mee afkoelt en hiermee dan ook onder de 23,6° uitkomt. Hierop is het dauwpunt bereikt en zal deze beslaan.

Deze natuurkundige reactie kan ook plaatsvinden in uw woning. Denk hierbij aan beslagen ramen na een avond nachtrust. In de meeste gevallen onstaat dit bij enkel glas. Het glas neemt dan de buitentemperatuur aan die vele malen lager is dan de binnentemperatuur. Een goede ventilatie is in dit geval de meest doeltreffende oplossing. In de nacht stoot het lichaam gemiddeld 1 a 2 liter vocht af. Dit vocht zal opgenomen worden door de lucht in de ruimte en dit zal automatisch zorgen voor een hogere luchtvochtigheid. Bij ventilatie wordt ervoor gezorgd dat deze hoge luchtvochtigheid wordt afgevoerd en er nieuwe verse lucht in de ruimte geblazen wordt. Hierdoor blijft de relatieve luchtvochtigheid laag en is het dauwpunt ook vele malen lager waardoor het beslaan van ramen vaak verholpen is.

Echter kan het ook zijn dat condensvorming ontstaat op plaatsen daar waar isolatie noet juist is aangebracht. Hierdoor is de isolerende werking vele malen minder waardoor eveneens het dauwpunt aan de binnenzijde van de wand wordt bereikt en condensatie zal gaan plaatsvinden.
Middels onze thermografie metingen zijn deze zogenaamde “koudebruggen” voor u in kaart te brengen en kan het probleem in de vorm van condensatie aangepakt worden.

+31852735835