Luchtverkeerstoren van Schiphol

Middels de “rope-acces” techniek is er middels onder andere camera inspecties op maar liefst 100 meter hoogte onderzoek gedaan naar een lekkage die bij specifieke weersomstandigheden optrad.